Hvad er en tilstandsrapport

Byggesagkyndig Herning

En tilstandsrapport er en rapport over en bygnings tilstand. I en tilstandsrapport vil der fremgå oplysninger og information, om de væsentlige fejl og mangler der er på bygningen. Tilstandsrapporten finder særligt anvendelse i forbindelse med køb og salg af faste ejendomme.

Det er ikke et lovkrav at få udarbejdet en tilstandsrapport, men der kan være særligt afgørende grunde til, at det er nødvendigt med en tilstandsrapport. Ønskes der således adgang til en ejerskifteforsikring, er det en forudsætning at der først udarbejdes en tilstandsrapport.

Dette følger af huseftersynsordningen der samtidig stiller krav til, at der også udarbejdes en el installationsrapport. Disse to rapporter, tilstandsrapport og el installationsrapport, er som sagt en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Her på siden ser vi nærmere på tilstandsrapport, el installationsrapport, huseftersynsordningen og ejerskifteforsikring. Brug denne viden til din fordel, hvis du selv står som ejer, sælger eller køber af en fast ejendom.

Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er en ordning der gælder ved køb og salg af ejerboliger, og som giver adgang til at tegne en ejerskifteforsikring. Før at der kan tegnes en ejerskifteforsikring, er det nødvendigt at få udarbejdet henholdsvis en tilstandsrapport og en el installationsrapport.

Gennem disse rapporter får køber og sælger viden og besked om, hvilke fejl og mangler der er i boligen. Denne viden og information er afgørende under forhandlingerne om prisen på boligen, og er samtidig forsikringsselskabernes sikkerhed for, at alle fejl og mangler er fundet på boligen.

En ejerskifteforsikring vil nemlig efter køb og salg af boligen, kun dække de fejl og mangler på boligen, som ikke fremgår af henholdsvis tilstandsrapporten og el installationsrapporten. Af den årsag stilles der også høje krav til dem der udarbejder rapporterne, der skal udarbejdes af faglærte og beskikke fagfolk.

Er en tilstandsrapport lovpligtig

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men har dog store fordele, da den giver besked om de fejl og mangler der er på boligen. Det har afgørende indflydelse under forhandlinger om prisen for både køber og sælger.

Dertil er tilstandsrapporten som nævnt ovenfor en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring er meget fordelagtig for sælger, da det er sælger der bærer ansvaret i 10 år, for fejl og mangler på boligen der viser sig efter salget.

Dette kan sælger beskytte sig mod med en ejerskifteforsikring, der altså vil dække økonomisk, på fejl og mangler der ikke er opdaget inden salget. Så selvom en tilstandsrapport ikke er lovpligtig, så er den meget fordelagtig.

Optimer din bolig inden salget

Som sælger kan der være god ide i at få udbedret de fejl og mangler, som fremgår af tilstandsrapporten. Det vil nemlig ofte betyde en højere salgspris, når boligen på et tidspunkt bliver solgt.

Det er dog ikke kun de fejl og mangler som fremgår af tilstandsrapporten, som kan være fordelagtigt at forbedre og optimere på. Andre dele af din bolig kan også med en kærlig hånd, være med til at øge værdien af din bolig.

Større projekter og renoveringer som et nyt tag, indkørsel eller andre forbedringer på selve huset, vil alt sammen få værdien af din bolig til at stige. Indvendigt kan renovering af gulve, vægge, loft og andet, også give værdistigninger til dit hus.

Når interesserede købere kommer forbi for at se på din bolig, kan en god indretning også være med til, at overbevise de interesserede og potentielle købere. Dette punkt er det nemmeste og billigste at optimere på.

http://larko.dk/ finder du en masse brugbare produkter og genstande til din indretning, som kan få dit hjem til at se pænere og mere værdifuldt ud. Det kan i sidste ende betyde en værdistigning af din bolig. På larko.dk finder du blandt andet en masse kontorartikler, der vil passe perfekt ind i ethvert hjem.

Ingen svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *