Tilstandsrapport pris – information om priser og fordele på en tilstandsrapport

Selvom det ikke er lovpligtigt at få udarbejdet en tilstandsrapport, kan der være rigtig gode fordele forbundet med en tilstandsrapport. Det gælder ikke mindst ved køb og salg af fast ejendom, hvor en tilstandsrapport vil have vigtigt og afgørende indflydelse på handlen, og ikke mindst den endelige pris på ejendommen.

En tilstandsrapport vil nemlig give oplysninger om tilstanden på et hus eller bygning, hvilket er meget fordelagtigt for både køber og sælger, da de oplysninger der fremgår af tilstandsrapporten, kan have afgørende indflydelse på den endelige pris.

Dertil vil det være et krav at få udarbejdet en tilstandsrapport, såfremt enten køber eller sælger ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Adgangen til at tegne en ejerskifteforsikring følger af huseftersynsordningen, der tillige stiller krav til, at der udarbejdes en elinstallationsrapport.

Vil du gerne vide mere om dine muligheder med en tilstandsrapport, så kan du med fordel læse med videre her på siden, hvor du finder information, råd og vejledning til tilstandsrapporter, samt hvordan du finder frem til det bedste og billigste tilbud på en tilstandsrapport.

Ønsker du allerede på nuværende tidspunkt et tilbud på en tilstandsrapport, så anbefaler vi 3byggetilbud.dk, hvor du får tre gratis og uforpligtende tilbud. For at få dine tilbud er alt du skal gøre, at indsende en beskrivelse af din opgave, hvorefter du vil modtage tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport på kun tre arbejdsdage.

Tilstandsrapport pris – hvad koster en tilstandsrapport

En tilstandsrapport koster normalvis mellem 4.000-12.000 kr. inklusiv moms. Afgørende for den endelig pris vil blandt andet være størrelsen, alderen og den generelle tilstand på dit hus eller bygning.

Dertil kan det have indflydelse på prisen, hvis den byggesagkyndig der udarbejder din tilstandsrapport, har en lang rejse forbundet med at komme til og fra opgaven. Du kan derfor med fordel benytte en byggesagkyndig i dit lokalområde, for på den måde at spare de ekstra udgifter, der vil være forbundet med den byggesagkyndiges ekstra transportudgifter.

Bemærk i øvrigt at ovenstående priser er udtryk for generelle markedspriser, og bygger på tal fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Det kan derfor være svært at give en konkret pris, på netop din tilstandsrapport. Du får nemmest en reel pris på din bygning eller bolig, ved at få et tilbud med pris af en byggesagkyndig.

På 3byggetilbud.dk kan du både få tilbud med pris på en tilstandsrapport, samtidig med at 3byggetilbud.dk vil sørge for, at finde byggesagkyndige med tilbud i dit lokalområde. Du kan hurtigt og nemt få dine tilbud, da alt du skal gøre er at indsende en opgavebeskrivelse til 3byggetilbud.dk, og du tilmed det hele helt gratis og uforpligtende.

Så nemt får du 3 gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport

For at få tre gratis og uforpligtende tilbud på 3byggetilbud.dk, er alt du skal gøre at indsende en opgavebeskrivelse via den gratis opgaveformular på siden, og så vil du herefter modtage din tre uforpligtende tilbud inden for kun tre arbejdsdage.

Du slipper dermed for alt besværet ved selv at skulle have stået for det opsøgende arbejde, da 3byggetilbud.dk påtager sig det fulde ansvar for, at finde tre byggesagkyndige med tilbud på en tilstandsrapport på kun tre dage, og som sagt helt gratis og uforpligtende.

Derudover opnår du flere gode fordele ved at benytte 3byggetilbud.dk, hvor du ikke mindst vil få meget prisvenlige tilbud, samt være økonomisk sikret med den medfølgende entreprisegaranti, der dækker i tilfælde af fejl og mangler på din tilstandsrapport.

Sådan får du dine tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport:

 1. Indsend en opgavebeskrivelse via den gratis opgaveformular på 3byggetilbud.dk
 2. Modtage tre uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport inden for tre dage
 3. Accepter dit foretrukne tilbud og du kan starte med det samme på din tilstandsrapport

Hvad er en tilstandsrapport

En tilstandsrapport har til formål at beskrive tilstanden på en bygning, sammenlignet med andre bygninger af samme type og værdi. I tilstandsrapporten vil der blandt andet fremgå oplysninger om skader på bygningen, der dog kun oplyses såfremt de nedsætter bygningens værdi med en vis størrelse.

Tilstandsrapporter er især brugbare i forbindelse med køb og salg af en bygning, hvor tilstandsrapporten kan give et overblik over hvad der sælges og købes. På den måde kan både sælger og købe være sikre på, præcis hvad det er de sælger og køber. Tilstandsrapporter er dog især brugbare i forbindelse med køb og salg af ejerboliger, da tilstandsrapporten er en del af den såkaldte huseftersynsordning.

Som udgangspunkt skal tilstandsrapporten indeholde oplysninger om skader samt og tegn på skader, samt hvis der er dele af bygningen der giver anledning til personskade. Det kan eksempelvis være manglende rækværk på altaner og trapper.

Hvad dækker over skader og som skal fremgå af tilstandsrapporten:

 • Ødelæggelser, herunder brud, revner, råd og defekter, på tag, gulv, facader og andre bygningsdele
 • Utætheder, herunder på tag, fuger, badeværelse, afløb med mere.
 • Deformationer, herunder skævvridninger i trækonstruktioner og lignende

Den byggesagkyndige der står for at lave tilstandsrapporten, skal give skader i bygningen karakter efter, hvor alvorlige de enkelte skader er. Der kan gives i alt fire karakterer, der går fra mulige skader og op til kritiske skader.

Følgende karakterer gives til skader og mulige skader på bygningen:

 • Sort karakter: Er der tale om mulige skader der bør undersøges nærmere, gives karakteren sort.
 • Grå karakter: Er der tale om tale om skader, der ikke har indflydelse på svigt i bygningsdelens eller bygningens funktion, gives der karakteren grå.
 • Gul karakter: Er der tale om alvorlige skader i bygningen, der på længere sigt vil føre til svigt i bygningsdelens funktion, gives der karakteren gul.
 • Rød karakter: Er der tale om kritiske skader i bygningen, der på kort sigt vil føre til svigt i bygningsdelens funktion, gives der karakteren rød.

Som sælger eller ejer af en bygning er du også selv forpligtet til at levere en række oplysninger. Bagerst i tilstandsrapporten vil der være en liste med spørgsmål til dig som sælger eller ejer af en bygning, der blandt andet vil indeholde spørgsmål om VV-installationer.

Nogle af de spørgsmål du vil blive stillet er alt lige fra defekter i gulvvarme, radiatorer, termostater og meget andet. Kender sælger eller ejer af en bygning til nogle af disse defekter, mangler eller lignende, skal det anføres bagerst i tilstandsrapporten.

Som et supplement til tilstandsrapporten kan der bagerst i tilstandsrapporten fremgå et afsnit om hustypebeskrivelse. Der findes i alt 15 forskellige hustypebeskrivelser, og din bygning vil få en eller flere hustypebeskrivelser på sig. Hustypebeskrivelserne har til formål at oplyse både sælger og køber om, hvilke forhold og faktorer det er værd at være opmærksom på ved de enkelte hustyper.

Regler ved en tilstandsrapport

Det er ikke lovpligtigt at der udarbejdes en tilstandsrapport ved køb og salg af fast ejendom, og derfor helt frivilligt, om køber og sælger ønsker at udarbejde en tilstandsrapport. I praksis vil køber af en fast ejendom dog oftest, kræve at der udarbejdes en tilstandsrapport, før at den endelige købekontrakt underskrives.

Tilstandsrapporten er dog en forudsætning for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring, da tilstandsrapporten vil være afgørende for, hvad der dækkes af ejerskifteforsikringen, og hvad der ikke vil være dækket. Dette følger af huseftersynsordningen, der er en forlænge af loven om forbrugerbeskyttelse ved køb og salg af fast ejendom.

Dertil stilles der krav til de personer der udarbejder tilstandsrapporten, der skal være godkendte, autoriserede og beskikkede byggesagkyndige af Sikkerhedsstyrelsen. For at blive godkendt, autoriseret og beskikket byggesagkyndig, kræver det stor erhvervsmæssige erfaring og uddannelse på det byggetekniske område, og der skal dertil bestås et obligatorisk kursus for byggesagkyndige.

Se mere om regler ved en tilstandsrapport.

Hvad kan du få lavet en tilstandsrapport på

Du kan få lavet en tilstandsrapport på ejerboliger, herunder enfamiliehuse, ejerlejligheder, andelsboliger, sommerhuse og visse typer landejendomme.

Du kan faktisk i praksis få lavet en tilstandsrapport på alle typer fast ejendom, men det er dog kun på ejerboliger, at reglerne angående huseftersynsordningen, tilstandsrapport, elinstallationsrapport og ejerskifteforsikring gælder.

Bemærk at tilstandsrapporter på ejerlejligheder og andelsboliger i praksis sjældent blive brugt, da det kræver at der udarbejdes en tilstandsrapport på hele bygningen, og dermed alle lejligheder og andelsboliger i ejendommen.

Hvad kan du bruge en tilstandsrapport til

En tilstandsrapport har til formål at oplyse om en bygning eller boligs tilstand, hvor der blandt andet vil fremgå væsentlige og værdiforringende fejl, mangler og skader, og vil især være brugbar i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Her vil den kunne give køber og sælger et indblik i, hvordan bygningen eller boligens tilstand er, hvilket kan have afgørende betydning under forhandlingerne.

Der er dertil krav om at der udarbejdes en tilstandsrapport, såfremt enten køber eller sælger ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Vær opmærksom på at dette kun gælder, ved køb og salg af ejerboliger.

En tilstandsrapport kan dog også være fordelagtig for ejere af faste ejendomme, da tilstandsrapportens oplysninger om fejl, mangler og skader på ejendommen, kan give ejeren vished om, hvad der bør udbedres på boligen.

Tilstandsrapporten er ikke lovpligtig men meget fordelagtig

Det er ikke lovpligtigt at få udarbejdet en tilstandsrapport, om end det er meget fordelagtigt. En tilstandsrapport kommer nemlig med mange fordele for alle involverede parter, og kan som nævnt ovenfor, have afgørende betydning under forhandlingerne.

Derfor vil der i praksis oftest blive stillet krav fra købers side om, at der udarbejdes en tilstandsrapport. Med en tilstandsrapport bliver det nemlig muligt for køber, at få indblik i hvad det er der reelt set købes, tilstanden, om der er udgifter forbundet med købet i fremtiden, og hvad den reel værdi af boligen reelt set er. Disse oplysninger kan være meget afgørende for køber, da oplysningerne mange gange kan bruges til at opnå en lavere købspris.

For sælger kan tilstandsrapporten også have meget afgørende betydning, da den giver mulighed for, at sælger kan udbedre eventuelle fejl, mangler og skader inden salget. På den måde kan sælger opnå en højere salgspris.

For både køber og sælger af en ejerbolig gælder det endvidere, at der kan være stor fordel i at tegne en ejerskifteforsikring. Adgangen til at tegne ejerskifteforsikring kommer af huseftersynsordningen, der stiller som krav, at der udarbejdes en tilstandsrapport, inden der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen er en ordning der har til formål at beskytte både køber og sælger mod, at der efter salget af en ejerbolig viser sig skjulte fejl og mangler. For at opnå denne beskyttelse af køber og sælger, gives der adgang til at tegne en ejerskifteforsikring, der giver forsikring mod netop disse skjulte fejl og mangler efter salget.

Hensynet til at give adgang til en ejerskifteforsikring gennem huseftersynsordningen, følger af, at der ved køb og salg af fast ejendom er tale om en stor og dyr investering, og at det derfor er vigtigt, at køber og sælger kan være beskyttet i forbindelse med køb og salg af fast ejendom. Denne forbrugerbeskyttelse der opnås ved ejerskifteforsikring, er en forlængelse af loven om forbrugerbeskyttelse ved køb og salg af fast ejendom.

Som forudsætning for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring, stilles der krav om, at der først udarbejdes en tilstandsrapport. Samtidig stilles der krav om, at der også udarbejdes en elinstallationsrapport. Vær opmærksom på at det er en byggesagkyndig der udarbejder tilstandsrapporter, mens det er en elinstallatør der udarbejder elinstallationsrapporter, og at det derfor er nødvendigt at få hjælp fra begge, i forbindelse med en ejerskifteforsikring.

Der findes dog flere virksomheder som tilbyder muligheden for, at du kan få et samlet tilbud på en tilstands- og elinstallationsrapport, hvor du ofte vil kunne spare mange penge. Dette lille råd kan du med fordel benytte, når du leder efter et tilbud på din tilstandsrapport.

Se mere om huseftersynsordningen.

Elinstallationsrapport

Siden 2012 har det været et krav, at der i tillæg til tilstandsrapporten, også udarbejdes en elinstallationsrapport, før at det bliver muligt at tegne en ejerskifteforsikring. Skal du derfor have tegnet en ejerskifteforsikring i forbindelse med salg af din bolig, så er det nødvendigt også at få udarbejdet en elinstallationsrapport.

Hvor det er en bygningssagkyndig der står for at lave tilstandsrapporten, så er det en autoriseret elinstallatør der står for at lave en elinstallationsrapport. En elinstallationsrapport tjener samme funktion og formål som en tilstandsrapport, men er udelukkende en rapport over en bygnings elinstallationer.

Hvad tjekkes i forbindelse med en elinstallationsrapport:

 • Eltavler
 • Måling af fejlstrømsafbryder
 • Stikprøvekontrol, herunder af afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
 • Andet, herunder gennemgang af lavvoltsinstallationer, beskyttende dele m.m.

På samme måde som i tilstandsrapporten, gives der også i elinstallationsrapporten karakterer over de enkelte forhold.

Følgende karakterer gives i elinstallationsrapporten:

 • Gul karakter: Ved risiko for stød gives en gul karakter.
 • Rød karakter: Ved risiko for brand gives en rød karakter.
 • Sort med skråstreg: Ved ulovlige elinstallationer gives karakteren sort med skråstreg.
 • Sort med spørgsmålstegn: Ved elinstallationer der kræver nærmere undersøgelse gives karakteren sort med spørgsmålstegn.

Se mere om elinstallationsrapporter.

Ejerskifteforsikring

Det kan være meget fordelagtigt for både køber og sælger at tegne en ejerskifteforsikring, for at beskytte mod at der viser sig skjulte fejl og mangler efter overdragelsen af boligen. Dette gælder ikke mindst for sælgeren af boligen, da sælger bærer et særligt økonomisk ansvar efter salget af boligen.

Sælger vil nemlig bære det økonomiske ansvar for boligens tilstand, i en periode på 10 år efter salget. Derfor er det meget afgørende for sælger, at der gives adgang til at tegne en ejerskifteforsikring. Ved at tegne en ejerskifte bliver det muligt for sælger, at få forsikring mod, at der viser sig skjulte fejl og mangler på boligen efter salget.

Med skjulte fejl og mangler henvises der til de fejl og mangler, som ikke fremgår af tilstandsrapporten. Det er da også på denne baggrund, at der stilles krav om en tilstandsrapport. På den måde gives der overblik over, hvad det er ejerskifteforsikringen dækker, og hvad der ikke er dækket af ejerskifteforsikringen.

Da der samtidig har været ønske om at beskytte forsikringsselskaberne, stilles der store krav til de personer der udarbejder tilstandsrapporter. For at kunne få udarbejdet en gyldig tilstandsrapport til brug ved ejerskifteforsikringer, vil det være nødvendigt at få tilstandsrapporten udarbejdet af en beskikket byggesagkyndig.

Se mere om ejerskifteforsikringer.

Ejerskifteforsikring på en ejerlejlighed

Det er værd at være opmærksom på at der ved ejerlejligheder, der er en type ejerbolig, sjældent vil blive udarbejdet tilstandsrapporter. Dette skyldes at det ville kræve, at der blev udarbejdet tilstandsrapport på hele lejlighedskomplekset, hvilket sjældent kan lade sig gøre i praksis.

Da der ikke udarbejdes tilstandsrapporter på en ejerlejlighed, vil der ikke gives adgang til, at køber og sælger af en ejerlejlighed kan tegne en ejerskifteforsikring.

Sælgeren af en ejerlejlighed vil stadig bære ansvaret for lejlighedens tilstand i 10 år efter salget, omend det mange gange vil være svært for køberen, at gøre dette ansvar gældende overfor sælger.

Ejerskifteforsikring og andelsboliger

Der gælder lidt det samme princip ved andelsboliger som ved ejerlejligheder, hvor det ville være nødvendigt at udarbejde en tilstandsrapport på hele ejendommen, og dermed på alle andelsboliger. Derfor er tilstandsrapporter ikke nødvendige på andelsboliger, ligesom andelsboliger heller ikke er omfatter af huseftersynsordningen.

I stedet for en tilstandsrapport udarbejdes såkaldte vedligeholdelsesplaner, hvor der gives indblik i hele ejendommens stand, og hvor der planlægges det arbejde der skal udføres, for at vedligeholde andelsboligen, og i forlængelse heraf, hele ejendommen.

Hvem kan udarbejde en tilstandsrapport

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle og enhver der kan udarbejde gyldige tilstandsrapporter. Der stilles store krav til de personer der skal udarbejde en tilstandsrapport, der skal have stor byggeteknisk baggrund, erfaring og uddannelse.

Endvidere skal personen være en godkendt, autoriseret og beskikket byggesagkyndig af Sikkerhedsstyrelsen, der også stiller krav om, at der bestås et kursus om tilstandsrapporter. Det er først når dette kursus er bestået, og alle andre krav og betingelser i øvrigt er opfyldt, at det er muligt at blive en godkendt, autoriseret og beskikket byggesagkyndig.

Når du skal have udarbejdet en tilstandsrapport i forbindelse med et salg af din bolig, som du efterfølgende skal bruge i forbindelse med en ejerskifteforsikring, så er det vigtigt at du finder en byggesagkyndig, der er godkendt, autoriseret og beskikket byggesagkyndig af Sikkerhedsstyrelsen.

Det samme gælder i øvrigt for den elinstallatør der skal udarbejde elinstallationsrapporten, samt den energikonsulent der udarbejder energirapporten, der lægges til grund for energimærkningen, og som er lovpligtigt for sælger i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Se mere om byggesagkyndige.

Byggesagkyndig ved nybyggeri

Det er ikke kun i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, eller gennemtjek af eksisterende ejendomme, at der kan være fordel ved en byggesagkyndig. Det gælder nemlig også ved nybyggeri, hvor den byggesagkyndiges viden og ekspertise, kan være afgørende for at dit nybyggeri forløber problemfrit og tilfredsstillende.

Den byggesagkyndige vil i forbindelse med dit nybyggeri kunne rådgive om lovgivning, og følge med i processen med dit nybyggeri, hvor den byggesagkyndige blandt andet kan give anbefalinger, og godkendelse af byggeplaner på dit nybyggeri.

Ved at benytte en byggesagkyndig som rådgiver ved dit nybyggeri sikrer du dig, at dit nybyggeri bygges efter gældende lovgivning, og at dit nybyggeri bygges tilfredsstillende og i en kvalitet der kan holde i mange år frem. På den måde undgår du store og dyre udgifter til senere renoveringer, som nemt kunne være undgået med en byggesagkyndig.

Se mere om en byggesagkyndig ved nybyggeri.

Hvor længe er en tilstandsrapport gyldig

En tilstandsrapport er gyldig i 6 måneder. Tilstandsrapporten anses for gyldig fra den dag, hvor den bygningssagkyndige indberetter tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige har maksimalt 14 dage, fra den bygningssagkyndige gennemgår din bolig, til den bygningssagkyndige skal indberette tilstandsrapporten.

Har du fortsat brug for en gyldig tilstandsrapport, efter perioden på de 6 måneder er udløbet, vil der være mulighed for at få fornyet din tilstandsrapport. Når du fornyer en tilstandsrapport, vil du kunne få fornyelsen til en billigere pris, sammenlignet med den første tilstandsrapport du fik udarbejdet.

Se mere om gyldigheden på tilstandsrapporter.

Overvej dine muligheder med en førsynsrapport

Har du som sælger af en bolig viden eller mistanke om at din bolig har brug for en række udbedringer, kan du med fordel bestille en førsynsrapport. Førsynsrapporten kan give klarhed over de fejl og mangler på din bolig, som du bør udbedre inden tilsynsrapporten udarbejdes.

Vælger du at bestille en førsynsrapport må du påregne et ekstra gebyr i omegnen af 1.000-2.000 kr. Førsynsrapporten kan dog spare dig for penge i den sidste ende, da du får vished om de fejl og mangler der skal udbedres, inden du bruger en masse penge på en tilstandsrapport. Afslører tilstandsrapporten fejl og mangler der bør udbedres, ender du nemlig med en større udgift ved at skulle have udarbejdet endnu en tilstandsrapport.

Se mere om førsynsrapporter.

Gode råd i forbindelse med køb og salg af fast ejendom

I tillæg til en tilstandsrapport er der mange andre forhold ved køb og salg af fast ejendom, som det er værd at kende til og være opmærksom på. For køber kan der eksempelvis være god fordel i at få køberrådgivning, mens der for sælger kan være god ide i at overveje en skimmelsvamp test, ligesom at sælger bør være opmærksom på, at der gælder lovkrav om energimærkning i forbindelse med salg af fast ejendom.

Køberrådgivning

Som køber kan det være en fordel at få køberrådgivning i forbindelse med køb af en fast ejendom. Ved en køberrådgivning kan du selv vælge en byggesagkyndig, eller en anden fagmand, til at gennemgå tilstandsrapporten med dig.

Ved at gennemgå tilstandsrapporten med en byggesagkyndig eller anden fagmand, kan du få forklaret de forskellige punkter i tilstandsrapporten, herunder viden om hvad det vil koste at få udbedret de skader der er anmærket i tilstandsrapporten, og andet vedligeholdelsen af boligen, der vil være en udgift i den nærmeste fremtid.

Du vil samtidig kunne få råd og vejledning om de forhold ved boligen som ikke fremgår af tilstandsrapporten, herunder om kosmetiske forhold som afslibning af gulve og lignende. Efter salget vil køberrådgiveren også kunne være behjælpelig, herunder med rådgivning om forsikring, samt hjælp til tinglysning af din nye ejendom.

Se mere om køberrådgivning.

Energimærkning er lovpligtigt ved salg af fast ejendom

Er du sælger af en ejerlejlighed, ideel anpart eller et enfamiliehus, så er der lovkrav om at du inden salget får lavet en energimærkning af din bolig. En energimærkning har til formål at give overblik over hvad det koster at opvarme en bolig. På samme tid giver energimærkningen overblik over, hvor det er muligt at spare penge på forbruget.

Hvor dyrt det koster at opvarme en bolig er i forbindelse med køb og salg af boligen, især en vigtig information for køberen. Hvor meget det koster at opvarme boligen, vil nemlig have indflydelse på prisen på den endelige og samlede investering. Med energimærkningen bliver det nemmere for købere, at sammenligne energiforbruget i de enkelte boliger som køber har kig på.

Til forskel fra tilstandsrapporter vil det ikke være en byggesagkyndig, der står for at udarbejde en energimærkning. Her skal i stedet bruges en energikonsulent, der har til opgave at udarbejde en energirapport. Energirapporten vil efterfølgende blive indberettet, og når den godkendes, blive lagt til grund for den efterfølgende energimærkning.

Se mere om energimærkning.

Skimmelsvamp test

Der kan både generelt men også i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, være god fordel ved at foretage en skimmelsvamp test. Du bør dog altid få foretaget en skimmelsvamp, så snart du har mistanke eller der viser sig symptomer på skimmelsvamp.

Nogle af de mest almindelige symptomer inkluderer dannelse af mørke pletter og plamager, særlige omkring fuger og trækonstruktioner i fugtige miljøer, samt en letgenkendelig lugt af råd og svamp.

Det er muligt for dig selv at foretage en skimmelsvamp test, men for at opnå det mest sikre resultat af din test, så anbefaler vi at du benytter dig af professionelle.

Se mere om skimmelsvamp test.

Brug tilstandsrapporten under forhandlingerne af dit huskøb

Som køber af et hus kan du drage stor nytte af en tilstandsrapport, der i sidste ende kan have afgørende betydning for, at du opnår store besparelser på dit huskøb. De oplysninger der fremgår af tilstandsrapporten, kan afsløre væsentlige og værdiforringende fejl, som med fordel kan gøres gældende under forhandlingerne.

På den måde kan du som køber opnår en bedre pris på dit huskøb, og hvor du mange gange kan opnå gode besparelser. Derfor betaler det sig ofte også, at sætte sig grundigt ind i tilstandsrapporten. Den kan dog godt være meget byggeteknisk at læse, og derfor mange gange svær at forstå.

Derfor kan det være en fordel med en fagmand, der kan bistå dig i din købsproces. På den måde får du den fornødne ekspertise og viden, med ind over dit køb, hvilket kan være en stor fordel, da du dermed bedre kan forstå tilstandsrapporten, og hvad du som køber skal gøre gældende under forhandlingerne på dit huskøb.

Se mere om hvordan du kan presse prisen op under prisforhandlingen.

Sådan finder du en bygningssagkyndig med et tilbud på en tilstandsrapport

Der er flere muligheder hvorpå du kan finde en bygningssagkyndig, der er parat til at give et tilbud på en tilstandsrapport af din bolig. Du kan blandt andet selv undersøge markedet for byggesagkyndige, hvilket dog ofte kan være en besværlig og tidskrævende affære. Du kan også via en ejendomsmægler og forsikringsselskaber, få anbefalinger til de bygningssagkyndige som ejendomsmæglerne og forsikringsselskaberne selv gør brug af.

Vil du have den bedste tilstandsrapport pris, så anbefaler vi dog at du får tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport, ved at indsende en beskrivelse af din opgave til 3byggetilbud.dk. Alt du skal gøre er som sagt at benytte den gratis opgaveformular på 3byggetilbud.dk, og så vil du modtage dine tre uforpligtende tilbud inden for tre arbejdsdage.

Derfor anbefaler vi 3byggetilbud.dk til at finde en bygningssagkyndig

Der er flere gode grunde til at benytte dig af 3byggetilbud.dk til at finde en bygningssagkyndig, der er parat til at afgive et tilbud på en tilstandsrapport.

For det første sparer du alt besværet ved selv at skulle have fundet frem til en bygningssagkyndig, da alt du skal gøre for at modtage dine tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport, er at indsende en beskrivelse af din opgave til 3byggetilbud.dk via opgaveformularen på deres hjemmeside.

For det andet vil de tilbud du vil modtage gennem 3byggetilbud.dk, ofte være meget prisvenlige og fordelagtige. Det skyldes at de bygningssagkyndige der afgiver tilbud, ved at de er i hård konkurrence med andre bygningssagkyndige om at vinde din opgave. Det vil ofte føre til at de sænker deres priser, og tilbyder andre gode fordele i de tilbud du vil modtage.

Når du accepterer et tilbud gennem 3byggetilbud.dk vil du også opnå den store fordel, at der medfølger en entreprisegaranti på opgaven. Entreprisegarantien dækker i tilfælde af fejl og mangler på op til 35.000 kr. for private, og op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv, og fungerer dermed som din økonomiske sikring mod at du får leveret et tilfredsstillende resultat.

Så nemt får du tre gratis og uforpligtende tilbud:

 1. Indsend en opgavebeskrivelse via den gratis opgaveformular på 3byggetilbud.dk
 2. Modtag dine tre uforpligtende tilbud på kun tre arbejdsdage
 3. Vælg det bedste tilbud og få din tilstandsrapport