Tilstandsrapport Esbjerg

Tilstandsrapport Esbjerg – information om priser og fordele

Skal du have udarbejdet en tilstandsrapport i Esbjerg på din bygning eller bolig, så kan du med fordel læse med videre her på siden, hvor du får en masse brugbar viden om tilstandsrapporter, herunder information om priser og fordele, og hvordan du finder frem til de bedste tilbud på en tilstandsrapport i Esbjerg.

Er det i forbindelse med et salg af din bygning eller bolig du skal have udarbejdet en tilstandsrapport, så har du endnu større grund til at læse med videre her på siden, da en tilstandsrapport kan have afgørende betydning under og efter dit salg.

Det gælder især hvis der er tale om salg af en ejerbolig, da en tilstandsrapport giver adgang til at tegne en ejerskifteforsikring, der yder forsikring i tilfælde af, at der viser sig skjulte fejl og mangler på din solgte bolig efter salget og overdragelsen. Dette har afgørende betydning for dig som sælger, da det er sælger der bærer det økonomiske ansvar for den solgte boligs tilstand, i en periode på 10 år efter boligen er solgt.

Du finder meget mere information om tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer her på siden, men ønsker du allerede nu et tilbud på en tilstandsrapport i Esbjerg, så anbefaler vi at du får tre gratis og uforpligtende tilbud på 3byggetilbud.dk.

Alt du skal gøre for at få dine tilbud er at indsende en beskrivelse af din opgave, og så vil du modtage dine tre gratis og uforpligtende tilbud inden for tre arbejdsdage.

Tilstandsrapport Esbjerg – hvad koster en tilstandsrapport i Esbjerg

En tilstandsrapport koster i omegnen af 4.000 – 12.000 kr. inklusiv moms. Den endelige pris er svær at give et bud på, da den afhænger af en lang række faktorer, hvor det ikke mindst er størrelsen og alderen på dit hus der vil have afgørende betydning.

En anden afgørende faktor for prisen er hvor langt den bygningssagkyndige skal køre, for at komme ud til opgaven. Jo længere den bygningssagkyndige skal køre, jo mere vil der blive lagt på i den endelige pris. Derfor gælder det om finde en bygningssagkyndig i dit lokalområde, så du kan få et billigere tilbud på din tilstandsrapport.

Du finder nemmest en bygningssagkyndig med et tilbud på en tilstandsrapport i Esbjerg, ved at få tre gratis og uforpligtende tilbud på 3byggetilbud.dk. Ved at indsende en beskrivelse af din opgave, vil 3byggetilbud.dk så snart de modtager din opgavebeskrivelse, påtage sig ansvaret med at finde tre bygningssagkyndige med et tilbud på en tilstandsrapport i Esbjerg.

Hvorfor du bør få udarbejdet en tilstandsrapport

Ved køb og salg af ejerboliger er der nogle afgørende fordele ved, at du som enten køber eller sælger får udarbejdet en tilstandsrapport. Med en tilstandsrapport bliver det nemlig muligt for både køber og sælger, at få oplysninger om boligens generelle tilstand, herunder om væsentlige fejl og mangler.

Disse oplysninger er fordelagtige for køber, da køber får et overblik over hvad der reelt set købes, og kan derigennem bruge oplysninger til at gøre fejl og mangler gældende overfor sælger, som bør være afgørende for en lavere købesum.

På samme måde kan sælger drage nytte af oplysningerne, da det giver sælger mulighed for at udbedre eventuelle fejl og mangler inden salget. Ved at få udbedret fejl og mangler inden salget, vil du som sælger mange gange kunne opnå en højere salgspris på din bolig.

Dertil er en tilstandsrapport en forudsætning for at køber og sælger af ejerboliger, kan få adgang til at tegne en ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring dækker i tilfælde af, at der viser sig skjulte fejl og mangler på bolig efter salget.

En tilstandsrapport er en forudsætning for en ejerskifteforsikring

Som nævnt ovenfor er det en forudsætning for at få en ejerskifteforsikring, at der udarbejdes en tilstandsrapport på boligen. At der skal udarbejdes en tilstandsrapport på boligen, inden det bliver muligt at tegne en ejerskifteforsikring, følger af huseftersynsordningen, der ligeledes stiller krav om at der udarbejdes en elinstallationsrapport.

Det er især for sælgeren af en ejerbolig at en ejerskifteforsikring er en god ide, da det er sælger der bærer det økonomiske ansvar, i tilfælde af at der viser sig skjulte fejl og mangler på boligen i 10 år efter salget.

Vær opmærksom på at en ejerskifteforsikring alene dækker ved skjulte fejl og mangler, hvilket betyder at ejerskifteforsikringen ikke dækker, hvis fejl og mangler indgår i boligens tilstandsrapport. Det er altså kun fejl og mangler der ikke fremgår af tilstandsrapporten, der er dækket af ejerskifteforsikringen.

Af den årsag er det samtidig vigtigt for forsikringsselskaberne, at de personer der udfører tilstandsrapporterne har den fornødne ekspertise og erfaring, således at forsikringsselskaberne sikres bedst mod at skjulte fejl og mangler viser sig. Derfor er det nødvendigt med en bygningssagkyndig der er godkendt og autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen, hvis du ønsker en gyldig og brugbar tilstandsrapport til din ejerskifteforsikring.

Se mere om ejerskifteforsikring.

Sådan finder du nemmest en bygningssagkyndig med tilbud på en tilstandsrapport i Esbjerg

Du kan hurtigt og nemt finde en bygningssagkyndig med tilbud på en tilstandsrapport i Esbjerg, ved at benytte dig at den gratis opgaveformular på 3byggetilbud.dk til at indsende en beskrivelse af din opgave, hvorefter du vil modtage tre uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport.

Ved at benytte dig af 3byggetilbud sparer du altså en masse tig og besvær, da du ikke selv skal stå for det opsøgende arbejde med at finde en bygningssagkyndig med et tilbud. Du overlader nemlig alt dette ansvar til 3byggetilbud.dk, der finder tre bygningssagkyndige med tilbud på en tilstandsrapport i Esbjerg på kun tre arbejdsdage.

I tillæg til ovenstående fordele opnår du også flere andre gode fordele, som blandt andet relaterer sig til de meget prisvenlige tilbud du ofte vil modtage gennem 3byggetilbud.dk. De tre bygningssagkyndige der afgiver tilbud på din opgave ved nemlig, at de er i hård konkurrence med andre bygningssagkyndige. Det vil ofte føre til at de sænker deres priser, og tilbyder andre gode fordele i de tilbud de vil afgive på din opgave.