Tilstandsrapport Børkop

Tilstandsrapport Børkop – information om priser og fordele

Her på siden giver vi dig alt den information du skal bruge, til at finde frem til det bedste tilbud på en tilstandsrapport i Børkop. Derudover kan du finde en masse andet brugbar information, herunder om priser og fordele ved en tilstandsrapport.

Der er nemlig mange gode fordele ved at få udarbejdet en tilstandsrapport, der har til formål at give overblik over en fast ejendoms skader, fejl og mangler, og som især kan være fordelagtig i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.

Dertil er en tilstandsrapport en forudsætning for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring, der er en forsikring der dækker i tilfælde af, at der viser sig skjulte fejl og mangler på en bolig, efter at boligen er blevet solgt og overdraget.

Vil du derfor gerne vide mere om din muligheder med en tilstandsrapport, herunder om priser og fordele, så kan du med fordel læse med videre her på siden. Ønsker du derimod allerede nu et tilbud på en tilstandsrapport i Børkop, så anbefaler vi at du får tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport i Børkop på 3byggetilbud.dk.

Tilstandsrapport Børkop – hvad koster en tilstandsrapport i Børkop

Prisen på en tilstandsrapport kan svinge meget, alt afhængig af en lang række faktorer. Blandt de mest afgørende faktorer i forhold til prisen vil være størrelsen, alderen og den generelle tilstand på din ejendom. Alt afhængig af disse og andre faktorer, vil prisen på en tilstandsrapport ligge på mellem 4.000-12.000 kr. inklusiv moms.

For at sikre dig selv en lavere pris på din tilstandsrapport, kan der være stor fordel i at benytte dig af en bygningssagkyndig i dit lokalområde. På den måde vil du nemlig undgå, at den bygningssagkyndige må hæve sine priser for at dække de udgifter, som vil være forbundet med den lange rejse til og fra opgaven.

Vær dertil opmærksom på at ovenstående priser er forbundet med usikkerhed, og at de er et udtryk for generelle og vejledende markedspriser. Ønsker du et mere reelt prisestimat på din tilstandsrapport i Børkop, så kan du med fordel benytte dig af 3byggetilbud.dk.

På 3byggetilbud.dk kan du få tre gratis og uforpligtende tilbud med pris, samtidig med at 3byggetilbud.dk vil sørge for, at de finder de tre bygningssagkyndige med tilbud på en tilstandsrapport i Børkop.

Hvorfor du bør få udarbejdet en tilstandsrapport

I forbindelse med køb og salg af fast ejendom er det en rigtig god ide med en tilstandsrapport, da tilstandsrapporten kan være med til at give større beskyttelse for både køber og sælger.

For køber er tilstandsrapporten fordelagtig, da den giver indblik og klarhed over hvad der reelt set købes, og om der vil være udgifter forbundet med ejendommen efter købet. Disse oplysninger kan køber gøre gældende overfor sælger, og derigennem opnå en lavere købspris.

For sælger gælder der lidt af det samme, da tilstandsrapporten på samme måde giver indblik og klarhed over, hvilke fejl og mangler der eksisterer på ejendommen. Disse oplysninger kan sælger bruge til at få udbedret fejl og mangler på ejendommen inden salget, og på den måde sikre at der opnås en højere salgspris.

En tilstandsrapport er dertil et af to afgørende elementer af huseftersynsordningen der, sammen med en elinstallationsrapport, giver adgang for både køber og sælger til at tegne en ejerskifteforsikring. Bemærk at dette udelukkende gælder i tilfælde af, at der er tale om køb og salg af en ejerbolig.

En tilstandsrapport er en forudsætning for en ejerskifteforsikring

Det følger af huseftersynsordningen at køber og sælger kan tegne en ejerskifteforsikring, i forbindelse med køb og salg af en ejerbolig, men at det er en forudsætning at der først udarbejdes en tilstandsrapport.

Tilstandsrapporten har til hensigt at give overblik over boligens fejl og mangler, så forsikringsselskaberne får vished om hvad det er der forsikres, og hvad der ikke skal dækkes af ejerskifteforsikringen. Det vil nemlig udelukkende være fejl og mangler der ikke fremgår af tilstandsrapporten, der efter salget og overdragelsen af en bolig, vil være dækket af ejerskifteforsikringen.

Adgangen til at tegne en ejerskifteforsikring er særligt afgørende for sælger, da det er sælger der bærer det økonomiske ansvar for boligens tilstand, i en periode på 10 år efter salget. Viser der sig derfor skjulte fejl og mangler, altså fejl og mangler der ikke fremgår af tilstandsrapporten, i 10 år efter salget, så vil det være sælger der skal betale for udgiften til udbedringer og renoveringer. Ved at tegne en ejerskifteforsikring kan sælger fraskrive sig dette ansvar, som sælger ellers ville bære i 10 år efter salget og overdragelsen.

Du opnår altså mange gode økonomiske fordele ved at benytte 3byggetilbud.dk, og du slipper samtidig for alt besværet ved det opsøgende arbejde, da 3byggetilbud.dk påtager sig alt ansvaret med at finde de tre bygningssagkyndige, der alle vil stå parat med et tilbud på din tilstandsrapport i Børkop.

Se mere om ejerskifteforsikring.

Sådan finder du nemmest en bygningssagkyndig med tilbud på en tilstandsrapport i Børkop

Du finder nemmest en bygningssagkyndig med et tilbud på en tilstandsrapport i Børkop, ved at benytte dig af opgaveformularen på 3byggetilbud.dk. Her kan du hurtigt og nemt indsende en beskrivelse af din opgave, hvorefter 3byggetilbud.dk vil påtage sig ansvaret med, at finde tre bygningssagkyndige med et tilbud på en tilstandsrapport i Børkop.

En af de store fordele ved at benytte 3byggetilbud.dk, i tillæg til den gratis tjeneste, er de meget prisvenlige tilbud du vil modtage på din tilstandsrapport. De bygningssagkyndige der afgiver tilbud ved nemlig, at de er i hård konkurrence med andre bygningssagkyndige om at vinde din opgave. Det vil mange gange føre til, at de bygningssagkyndige sænker deres priser, og tilbyder andre gode fordele i deres tilbud på din tilstandsrapport.

Dertil medfølger der en entreprisegaranti når du accepterer et tilbud fra en bygningssagkyndig gennem 3byggetilbud.dk. Entreprisegarantien dækker i tilfælde af fejl og mangler på din opgave, og er alt en økonomisk sikring mod, at du modtager et tilfredsstillende resultat, og dækker på op til 35.000 kr. for private, og på op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.