Tilstandsrapport ejerlejlighed

Tilstandsrapport ejerlejlighed

Ved køber og salg af ejerboliger er der normal stor fordel ved en tilstandsrapport, da den kan give både køber og sælger afgørende indblik og oplysninger om, hvordan tilstanden på boligen er, og hvad det er der reelt set købes og sælges.

På ejerlejligheder er det dog i praksis ofte svært at få en tilstandsrapport, der vil være meget dyr og svær at udføre, da det kræver at der udarbejdes en tilstandsrapport på hele ejendommen, og altså ikke kun den lejligheder der indgår i en handel om køb og salg.

Udarbejdes der ikke tilstandsrapport skal du dog være opmærksom på, og uanset om du er køber eller sælger, at der ikke vil være mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. Det følger nemlig af huseftersynsordningen, der giver adgang til at tegne en ejerskifteforsikring, at det er en forudsætning, at der først udarbejdes en tilstandsrapport over boligen.

Det ændrer dog ikke på det økonomiske ansvar som sælger bærer over boligens tilstand, i en periode på 10 år efter salget. Derfor opnår en sælger af en ejerlejlighed, ikke den samme beskyttelse som sælgere af andre typer ejerboliger.

Heldigvis for sælgeren af en ejerlejlighed, er det dog i praksis svært at fejl og mangler gældende overfor sælger, da sælger ikke kan antages at bære ansvaret for hele ejendommen, udover sin egen solgte ejerlejlighed.

Ønsker du alligevel at få udarbejdet en tilstandsrapport på din ejerlejlighed, eksempelvis fordi det er nødvendigt for at få en ejerskifteforsikring, så anbefaler vi at du får et tilbud på en tilstandsrapport på 3byggetilbud.dk.

Faktisk får du hele tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport, og hvor det eneste du skal gøre for at få dine tilbud er, at indsende en gratis opgavebeskrivelse til 3byggetilbud.dk. Så snart du har indsendt din opgavebeskrivelse, vil du inden for tre arbejdsdage modtage tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport.

Ejerskifteforsikring på en ejerlejlighed

Det er i princippet muligt at få en ejerskifteforsikring på en ejerlejlighed, der som ved andre ejerboliger, kræver at der udarbejdes en tilstandsrapport, i tillæg til kravet om, at der også udarbejdes en elinstallationsrapport.

Som nævnt andetsteds her på siden, så er det dog vanskeligt, og derfor meget dyrere, at få udarbejdet en tilstandsrapport på en ejerlejlighed. Derfor vil der i praksis sjældent udarbejdes tilstandsrapporter ved køb og salg af ejerlejligheder.

Ønsker du alligevel en ejerskifteforsikring så er der dog intet der stopper dig. Vi anbefaler dog at læse godt op på ejerskifteforsikringer, og på huseftersynsordningen, som er den ordning der giver adgang til, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring.

Se mere om huseftersynsordningen.

Husk du skal benytte en beskikket byggesagkyndig

Det er vigtigt du er opmærksom på at det er nødvendigt med en beskikket byggesagkyndig, hvis du gerne vil have en gyldig tilstandsrapport på din ejerlejlighed. Er din tilstandsrapport ikke udarbejdet af en beskikket byggesagkyndig, så vil tilstandsrapporten ikke være gyldig i forhold til en ejerskifteforsikring.

At der er krav ved en ejerskifteforsikring om, at tilstandsrapporten skal udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig skyldes, at der er behov for en grundig er fyldestgørende gennemgang, for at beskytte alle involverede parter, herunder køber, sælger og forsikringsselskab, i så stort et omfang som muligt.

Den byggesagkyndige vil nemlig have den fornødne ekspertise og viden der skal til, for at udarbejde en fyldestgørende tilstandsrapport, der indeholder så mange oplysninger som muligt, om tilstanden på din ejerlejlighed.

Se mere om byggesagkyndige.

Find med fordel en byggesagkyndig i dit lokalområde

Prisen på en tilstandsrapport vil normalvis være mellem 4.000-12.000 kr. inklusiv moms, alt afhængig af størrelsen, alderen og den generelle tilstand på boligen. Ved lejligheder er tilstandsrapporten dog mere omfattende, da der skal indberettes oplysninger om hele ejendommen, hvori din ejerlejlighed er beliggende.

Derfor kan det være svært at sige noget om prisen på en tilstandsrapport, hvis den skal udarbejdes på en tilstandsrapport. Prisen vil dog være væsentligt højere, sammenlignet med prisen på andre typer af ejerboliger.

For at gøre prisen så billig som muligt på din tilstandsrapport, kan der være god fordel i at benytte en byggesagkyndig, som er tæt på det lokalområde du bor i. På den måde kan du spare de udgifter der ellers ville være forbundet med, at den byggesagkyndige har en længere rejse til og fra opgaven.

Få tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport

Du finder nemmest en byggesagkyndig i dit lokalområde med tilbud på en tilstandsrapport, ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk. Ved at indsende en beskrivelse af din opgave, får du hele tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport.

Samtidig vil 3byggetilbud.dk sørge for at de byggesagkyndige der afgiver tilbud på din opgave, alle vil komme fra det lokalområde du bor i. På den måde kan du få et billigere tilbud på din tilstandsrapport, samtidig med at du slipper for alt besværet forbundet med, at du selv skulle stå for at finde en byggesagkyndig med et tilbud på din tilstandsrapport.

Ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk til at få et tilbud på din tilstandsrapport, vil du samtidig opnå flere andre gode fordele. For det første vil du modtage meget prisvenlige tilbud på din tilstandsrapport, hvilket hænger sammen med den store konkurrence der er mellem de byggesagkyndige, der kæmper om at vinde din opgave på en tilstandsrapport. Det vil ofte føre til lavere priser, og andre gode fordele på de tilbud du modtager.

Derudover medfølger der en entreprisegaranti på din tilstandsrapport, der dækker i tilfælde af, at den bliver leveret med fejl og mangler. Med entreprisegarantien er du dermed økonomisk sikret mod, at du ikke får leveret et tilfredsstillende resultat. Der dækkes på op til 35.000 kr. for private, og på op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.

Så nemt er det:

  1. Gå til 3byggetilbud.dk
  2. Benyt den gratis opgaveformular
  3. Indsend en beskrivelse af din opgave
  4. Modtag tre uforpligtende og billige tilbud inden for kun tre arbejdsdage
  5. Vælg det bedste tilbud og kom i gang med din tilstandsrapport med det samme