Hvad indeholder en tilstandsrapport

Hvad indeholder en tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en rapport der giver indblik i en fast ejendoms tilstand, og hvor der vil fremgå oplysninger om den faste ejendoms fejl, mangler og skader.

En tilstandsrapport består overordnet af tre dele:

  • Resultatet af den byggesagkyndiges gennemgang, herunder med karaktergivning på ejendommens fejl og mangler
  • Ejerens egne bemærkninger til eventuelle fejl og mangler, samt den generelle tilstand på ejendommen
  • Særlige bygningskonstruktioner og andre oplysninger, der er relevante i forhold til ejerskifteforsikring

Den byggesagkyndige der udarbejder tilstandsrapporten har til opgave, at give ejendommens fejl, mangler og skader karakter, alt efter hvor alvorlige skader er. Karakter der kan gives er som følger:

  • Karakteren spørgsmålstegn gives til mulige skader, der bør undersøges nærmere
  • Karakteren grå gives til mindre alvorlige skader, hvor der ikke vil være fare for en nedsætning i ejendommens funktion
  • Karakteren gul gives til alvorlige skader, hvor der vil være fare for, at ejendommen på længere sigt vil få en nedsætning i ejendommens funktion
  • Karakteren rød gives til kritiske skader, hvor der vil være fare for, at ejendommen på kort sigt vil få en nedsætning i ejendommens funktion

At få udarbejdet en tilstandsrapport kan have mange gode fordele, hvor det først og fremmest vil være en fordel for ejeren af en fast ejendom, at få oplysninger om sin bygning eller boligs tilstand.

Det er dog særligt ved køb og salg af en fast ejendom, hvad enten der er tale om ejerboliger eller andre typer af ejendomme og bygninger, at en tilstandsrapport kan have stor og afgørende betydning.

Tilstandsrapport ved køb af fast ejendom

For både køber og sælger af en fast ejendom er der stor fordel i, at der udarbejdes en tilstandsrapport i forbindelse med handlen. Det skyldes at tilstandsrapporten giver indblik i ejendommens tilstand, hvilket kan have afgørende indflydelse på den endelige pris.

Dertil er tilstandsrapporten ved køb og salg af en ejerbolig en forudsætning for, at der gives adgang til at der tegnes en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen har til formål at beskytte både køber og sælger mod, at der viser sig skjulte fejl og mangler, altså fejl og mangler der ikke fremgår af tilstandsrapporten, efter køb, salg og overdragelse af ejerboligen.

Adgangen til at tegne en ejerskifteforsikring er meget vigtigt for sælgeren af ejerboligen, da det er sælgers økonomiske ansvar, hvis der viser sig skjulte fejl og mangler på boligen, i 10 år efter at boligen er solgt og overdraget. Ved at tegne en ejerskifteforsikring kan sælger fraskrive sig dette ansvar.

Adgangen til at tegne en ejerskifteforsikring følger af huseftersynsordningen, der i tillæg til kravet om en tilstandsrapport, og stiller krav om at der udarbejdes en elinstallationsrapport.

Se mere om ejerskifteforsikring.

Hvem kan udarbejde en tilstandsrapport

Det er ikke enhver der kan udarbejde en gyldig tilstandsrapport, da det kræver en godkendt og beskikket byggesagkyndig. Den byggesagkyndige skal således være autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen, til at kunne udarbejde tilstandsrapporter.

Der stilles store krav til de personer der gerne vil være autoriserede byggesagkyndige, som både kræver uddannelse inden for det byggetekniske område, samt stor arbejdsmæssigt erfaring.

Se mere om byggesagkyndige.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport

Leder du efter et tilbud på en tilstandsrapport, så anbefaler vi at du benytter dig af 3byggetilbud.dk. Her kan du nemlig hurtigt og nemt få tre gratis og uforpligtende tilbud, og slipper dermed for alt besværet ved selv at skulle stå for det opsøgende arbejde.

Alt du skal gøre er at benytte din gratis opgaveformular på 3byggetilbud.dk, indsende en beskrivelse af din opgave, og så vil du modtage din tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport på kun tre dage.

Vi anbefaler derudover 3byggetilbud.dk på baggrund af de meget prisvenlige tilbud du vil modtage, som hænger sammen med den store konkurrence der er om at vinde din opgave. De byggesagkyndige ved nemlig de kæmper med andre byggesagkyndige, og vil derfor ofte afgive med fordelagtige og prisvenlige tilbud for at vinde din opgave.

Du vil dertil være økonomisk sikret med den medfølgende entreprisegaranti, der dækker i tilfælde af, at din tilstandsrapport vil indeholde fejl og mangler ved levering. Entreprisegarantien dækker på op til 35.000 kr. for private, og på op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.