Byggesagkyndig pris

Byggesagkyndig pris – information om priser og fordele ved en byggesagkyndig

Leder du efter en byggesagkyndig med en pris på din opgave, så er du kommet til det helt rette sted. Her på siden får du således svar på, hvordan du finder frem til den bedste tilbud på en byggesagkyndig, samt information om priser og fordele.

Der kan være flere grunde til at du skal bruge en byggesagkyndig, men det vil især være ved køb og salg af fast ejendom, at en byggesagkyndigs kompetencer kan være særligt fordelagtigt. Det gælder ikke mindst ved køb og salg af ejerboliger, hvor der tilmed er krav om, at der udarbejdes en tilstandsrapport af en byggesagkyndig, såfremt køber eller sælger ønsker at tegne en ansvarsforsikring.

Vil du gerne vide mere om dine muligheder og fordele med en byggesagkyndig, samt om hvad en byggesagkyndig koster, så kan du med fordel læse med videre her på siden, hvor du får alt den information du skal bruge.

Ønsker du derimod allerede nu et tilbud på en byggesagkyndig, så anbefaler vi at du får tre gratis og uforpligtende tilbud på din opgave på 3byggetilbud.dk. Alt du skal gøre er at indsende en opgavebeskrivelse, og så vil du modtage tre uforpligtende tilbud på en byggesagkyndig inden for tre dage.

Byggesagkyndig pris – hvad koster en byggesagkyndig

Prisen på en byggesagkyndig afhænger ikke mindst af, hvilken opgave det er den byggesagkyndige skal udføre. Som regel vil den byggesagkyndige have til formål at udarbejde tilstandsrapporter. Skal du bruge en byggesagkyndig til en tilstandsrapport, vil prisen normal være i omegnen af 4.000-12.000 kr. inklusiv moms.

Det vil være det omtrent samme prisleje det vil koste, at få køberrådgivning fra en byggesagkyndig. Dertil vil der ofte være en ekstra udgift forbundet med, at den byggesagkyndige tager en procentdel, af den besparelse der opnås i købsprisen via køberrådgivningen.

Benytter du kun køberrådgivning til gennemgang af en ejendoms tilstand, vil prisen som regel være i omegnen af 4.000 kr. Skal du bruge køberrådgivning under hele købsprocessen, må der alt andet lige påregnes en merudgift.

Bemærk at ovenstående priser er vejledende markedspriser, og at de derfor vil være forbundet med usikkerhed. For at få en mere reel pris på netop din byggesagkyndige, kan du med fordel få tre gratis og uforpligtende tilbud på en byggesagkyndig på 3byggetilbud.dk.

Alt du skal gøre for at modtage dine tre gratis og uforpligtende tilbud er, at indsende en beskrivelse af hvad du skal bruge en byggesagkyndig til, via den gratis opgaveformular på 3byggetilbud.dk, og så vil du modtage din tilbud fra de tre byggesagkyndige inden for tre arbejdsdage.

Hvad er en byggesagkyndig

En byggesagkyndig vil enten være uddannet arkitekt, bygningsingeniør eller bygningskonstruktør, have minimum 5 års erhvervserfaring på området og har bestået det obligatoriske kursus for byggesagkyndige. Endelige vil en byggesagkyndig være autoriseret og godkendt byggesagkyndig, og vil være beskikket af Sikkerhedsstyrelsen.

Dertil er der krav til den byggesagkyndig om en ansvarsforsikring, da det er den byggesagkyndige der hæfter for fejl og mangler på sit arbejde, når den byggesagkyndige udarbejder tilstandsrapporter.

At der stilles så store krav til den byggesagkyndiges erfaring, kompetencer og uddannelse, kommer på baggrund om ønsker til at yde større beskyttelse, både for køber og sælger af en fast ejendom, men også for de forsikringsselskaber der yder forsikring i forbindelse med faste ejendomme.

Hvad kan du bruge en byggesagkyndig til

En byggesagkyndig bruges først og fremmest i forbindelse med udarbejdelsen af tilstandsrapporter, til er rapporter over en fast ejendoms tilstand, og hvor der vil fremgå oplysninger og væsentlige fejl og mangler på ejendommen.

Dette er især afgørende ved køb og salg af fast ejendom, hvor tilstandsrapporten kan have store fordele og afgørende betydning for både køber og sælger. For køber bliver det muligt at få overblik over hvad der reelt set købes, hvilke fejl og mangler der eksisterer på ejendommen, og om der vil være merudgifter forbundet med ejendommen over tid. Disse oplysninger kan køber gøre gældende overfor sælger, for på den måde at opnå en lavere købspris.

For sælger gælder der lidt af det samme, da tilstandsrapporten også kan give overblik over ejendommens tilstand. Disse oplysninger kan sælger af en fast ejendommen udnytte, ved at få udbedret eventuelle værdiforringende fejl og mangler på ejendommen inden salget. På den måde kan sælgeren af en fast ejendom opnå en højere salgspris.

At få udarbejdet en tilstandsrapport af en byggesagkyndig er særligt afgørende ved køb og salg af ejerbolig, da der ved køb og salg af ejerbolig er mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring. Muligheden for at tegne en ejerskifteforsikring følger af huseftersynsordningen, der stiller krav om at der udarbejdes en tilstandsrapport, hvis enten køber eller sælger ønsker at tegne en ejerskifteforsikring.

Se mere om tilstandsrapporter.

Det skal den byggesagkyndige notere i tilstandsrapporten

Når den byggesagkyndige gennemgår din ejendom for fejl og mangler, vil det ikke være alle fejl og mangler der vil blive indberettet i tilstandsrapporten. Det vil kun være skader, fejl og mangler af værdiforringende karakter, og som indebærer en umiddelbart eller på længere sigt, vil indebære en nedsætningen i ejendommens bygningsfunktion.

Der vil altså ikke blive indberettet mindre fejl og mangler, som slidte gulve, eller manglende lister. Følgende er en kort oversigt over nogle af de fejl og mangler, der bør indberettes i tilstandsrapporten:

  • Ødelæggelser, herunder brud, revner, råd og defekter, på tag, gulv, facader og andre bygningsdele
  • Utætheder, herunder på tag, fuger, badeværelse, afløb med mere.
  • Deformationer, herunder skævvridninger i trækonstruktioner og lignende

Det bør en byggesagkyndig være opmærksom på ved køberrådgivning

Skal du bruge en byggesagkyndig i forbindelse med køberrådgivning, så er der mange ting som den byggesagkyndige bør være opmærksom på, og som du i forlængelse deraf, bør eftertjekke at den byggesagkyndige undersøger.

På den måde sikrer du dig bedst at den byggesagkyndige berører de mest væsentlige og vigtige forhold, som den største og mest afgørende betydning for dit køb. Følgende er blandt de vigtigste og mest afgørende punkter,  den byggesagkyndige bør være opmærksom på under køberrådgivningen:

  • Ejendommens reelle værdi
  • Hvordan ejendommens nuværende tilstand kan forbedres
  • Hvad de vil koste at forbedre ejendommens tilstand
  • Om der er alvorlige fejl og mangler

Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen har til formål at beskytte køber og sælger i forbindelse med køb og salg af ejerbolig mod, at der viser sig skjulte fejl og mangler på boligen efter salget. Dette opnås først og fremmest via en gennemgang af boligen, hvor der udarbejdes en tilstands- og elinstallationsrapport, der giver overblik over boligens skader, fejl og mangler, på boligens bygningsværk og elinstallationer.

Disse rapporter vil efterfølgende blive lagt til grund af forsikringsselskaberne, i tilfælde af at køber eller sælger ønsker at tegne en ejerskifteforsikring. Det vil nemlig kun være de fejl og mangler som ikke fremgår af rapporterne, der vil være dækket af en ejerskifteforsikring.

Se mere om huseftersynsordningen.

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring dækker i tilfælde af at der viser sig skjulte fejl og mangler på en bolig, i perioden efter at boligen er blevet solgt og overdraget. Da der kan være store udgifter og omkostninger forbundet med renoveringer på faste ejendomme som ejerboliger, så kan en ejerskifteforsikring hurtigt vise sig at være en rigtig god investering.

Det gælder især for sælgeren af en ejerbolig, da der er sælger der bærer det økonomiske ansvar for boligens tilstand. Det gør sælger i hele 10 år efter at have solgt og overdraget boligen, og det er derfor meget afgørende for sælger at kunne få en beskyttelse for sit salg af boligen.

Derfor er det afgørende for sælger at der udarbejdes gennemførlige tilstands- og elinstallationsrapporter på boligen, så fremtidige udgifter og omkostninger til renoveringer på boligen, kan minimeres i så høj grad som muligt. Dernæst er det lige så afgørende for sælger, at der tegnes en ejerskifteforsikring.

Det er helt frivilligt om både køber og sælger ønsker at tegne en ejerskifteforsikring, hvilket dog ofte vil være tilfældet for sælger, der jævnfør ovenstående, bærer en stor økonomisk risiko og ansvar for boligens tilstand efter salget.

For køber kan det også være fordelagtigt med en ejerskifteforsikring, da der også kommer et tidspunkt, hvor det vil være køber selv der vil være økonomisk ansvarlig, for de skjulte fejl og mangler der viser sig på boligen efter købet.

Se mere om ejerskifteforsikringer.

En ejerskifteforsikring kræver også en elinstallationsrapport

Af huseftersynsordningen følger det at der i tillæg til en tilstandsrapport, også er krav om at der udarbejdes en elinstallationsrapport. Elinstallationsrapporten fungerer præcis på samme måde som tilstandsrapporten, og giver de samme fordele for både køber og sælger.

Til forskel fra tilstandsrapporten vil elinstallationsrapporten udelukkende give oplysninger, om de fejl og mangler, herunder faren for stød og brand, der relaterer sig til en ejendoms elinstallationer.

Da det er en ejendoms elinstallationer der gennemgås, og ikke ejendommens generelle bygningsværk, så vil det ikke være en byggesagkyndig der udarbejder elinstallationsrapporter. Det vil derimod være en elinstallatør, der dog på samme måde som den byggesagkyndige, skal have stor erfaring og uddannelse på området, og være godkendt og beskikket af Sikkerhedsstyrelsen.

Skal du bruge en tilstandsrapport i forbindelse med en ejerskifteforsikring, vil det altså være nødvendigt også at få udarbejdet en elinstallationsrapport. Der er flere firmaer der tilbyder en samlet løsning til en billigere pris, hvor du både kan få en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport til en samlet billigere pris. Det kan du udnytte til din fordel, da du kan på den måde kan spare rigtig gode penge på dine rapporter.

Se mere om elinstallationsrapporter.

En byggesagkyndig er en fordel ved køberrådgivning

For mange kan det være en stor fordel med en køberrådgiver i forbindelse med købsprocessen, da det er de færreste der har styr på alle områder og detaljer, i forbindelse med køb af en fast ejendom.

En køberrådgiver kan således være behjælpelig med hele eller dele af købsprocessen, lige fra det opsøgende arbejde med at undersøge boligmarkedet, til at gennemgå interessante boliger, deres tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter m.m., samt under forhandlingen af købsprisen. Dertil kan køberrådgiveren være behjælpelig i forløbet efter købet, hvor det især vil være hjælp i forbindelse med tinglysning og forsikring der kan være fordelagtigt og nødvendigt.

Med en køberrådgiver opnår du en meget større sikkerhed for dit køb, da du er sikker på at blive oplyst om væsentlige fejl og mangler, og i sidste ende om dit køb er pengene værd. Der kan altså være god grund til at benytte en køberrådgiver.

For at få den bedste køberrådgivning kan det være en fordel, at du benytter dig af en byggesagkyndig. Den byggesagkyndige vil have den fornødne viden og kompetence til, at kunne give afgørende information om tilstanden på den ejendom du er ved at købe, om prisen er den rigtige, og om der vil være udgifter forbundet med ejendommen i fremtiden.

Det er dog ikke sikkert at den byggesagkyndige kan være behjælpelig i alle aspekter ved dit køb af fast ejendom, da der vil være områder, herunder forsikringer, som vil ligge udenfor den byggesagkyndiges fagområder. Dog vil de fleste byggesagkyndige efter mange år i branchen, havde fået en del kendskab til alle områder, herunder også om forsikringer med videre.

Husk at der er krav om energimærkning ved salg af fast ejendom

Er den faste ejendom du sælger 60 m2, uanset om der er tale om ejerbolig, erhverv, offentlige bygninger m.m., er det lovpligtigt at få energimærket ejendommen. Der er dertil lovkrav om energimærkning ved nybyggeri og udleje.

Er du derfor i gang med et nybyggeri, salg eller udleje af din ejendom, så er det altså nødvendigt at få lavet et energimærke på ejendommen. Skal du have lavet en energimærkning af din ejendom, så vil det ikke være en byggesagkyndig, men derimod en energikonsulent du skal gøre brug af.

Dit energimærke er gyldigt i 10 og sælger eller udlejer du din bygning inden for denne periode, vil det være muligt at genbruge det samme energimærke. Har du derfor et energimærke på din bygning der er yngre end 10 år, så slipper du for udgiften til et nyt energimærke.

Se mere om energimærkning.

Sådan finder du det bedste tilbud på en byggesagkyndig

Det kan hurtigt vise sig at være en stor og tidskrævende opgave, hvis du selv skal stå for det opsøgende arbejde med at finde en byggesagkyndig, i forbindelse med at du skal have udarbejdet en tilstandsrapport, har brug for køberrådgivning eller andet.

For at gøre det nemmere for dig anbefaler vi at du benytter dig af 3byggetilbud.dk, hvor du nemt og hurtigt kan få hele tre gratis og uforpligtende tilbud på din opgave. Alt du skal gøre er at indsende en beskrivelse af din opgave til 3byggetilbud.dk, og så vil du modtage dine tre gratis og uforpligtende tilbud inden for tre arbejdsdage.

Du slipper dermed for alt besværet ved selv at skulle finde en byggesagkyndig med et tilbud, samtidig med at du sparer en masse tid væk, og du får det alt sammen ganske gratis og uforpligtende. I tillæg til disse fordele vil du også opnå flere andre gode fordele, som blandt andet relaterer sig til de prisvenlige tilbud og den medfølgende entreprisegaranti.

Du vil nemlig ofte få meget prisvenlige og fordelagtige tilbud, når du får dine tilbud gennem 3byggetilbud.dk. Det hænger sammen med at de bygningssagkyndige der byder på din opgave, ved at de er i hård konkurrence med andre bygningssagkyndige. Derfor vil de mange gange tilbyde lavere priser og andre gode fordele, i de tilbud de afgiver på din opgave.

Den medfølgende entreprisegaranti vil derudover yde dækning i tilfælde af, at der er fejl og mangler på din leveringen af din opgave. Entreprisegarantien er altså din økonomiske sikkerhed for, at du får leveret et tilfredsstillende og brugbart resultat, og dækker på op til 35.000 kr. for private, og på op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.

Som du kan se er der rigtig mange gode fordele ved at få dine tilbud på en byggesagkyndig på 3byggetilbud.dk, hvor du både sparer en masse tid og besvær på det opsøgende arbejde, samtidig med at du opnår gode økonomiske fordele, og du får det alt sammen helt gratis og uforpligtende.