Tilstandsrapport Roskilde

Tilstandsrapport Roskilde – information om priser og fordele

Her på siden kan du finde en masse brugbar viden om tilstandsrapporter, herunder information om priser og fordele, samt hvordan du nemmest finder frem, til de bedste tilbud på en tilstandsrapport i Roskilde.

At få udarbejdet en tilstandsrapport kommer med mange gode fordele, hvor det ikke mindst er ved køb og salg af fast ejendom, at en tilstandsrapport finder stor og afgørende anvendelse. Det gælder især ved køb og salg af ejerbolig, hvor tilstandsrapporten er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring.

Vil du gerne vide mere om dine muligheder med en tilstandsrapport, herunder om hvad du kan bruge den til, hvilke fordele du opnår, hvad en tilstandsrapport koster, samt hvordan du nemmest finder frem til et godt tilbud på en tilstandsrapport i Roskilde, så kan du med fordel læse med videre her på siden.

Ønsker du derimod allerede et tilbud på en tilstandsrapport i Roskilde på nuværende tidspunkt, så anbefaler vi at du benytter dig af 3byggetilbud.dk, hvor du får hele tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport i Roskilde. Alt du skal gøre for at modtage dine tilbud er, at benytte den gratis opgaveformular på 3byggetilbud.dk, og så vil du inden for tre arbejdsdage modtage tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport i Roskilde.

Tilstandsrapport Roskilde – hvad koster en tilstandsrapport i Roskilde

Prisen på en tilstandsrapport svinger meget, og det kan derfor være svært at sige noget konkret om, hvad en tilstandsrapport koster. Almindeligvis vil en tilstandsrapport koste mellem 4.000-12.000 kr. inklusiv moms, alt afhængig af flere forskellige faktorer, hvor det ikke mindst er størrelsen og alderen på dit hus der har afgørende betydning for den endelige pris.

Derudover vil din geografiske placering også have betydning for den endelige pris, da der vil være en merudgift forbundet med, at den bygningssagkyndige der udarbejder din tilstandsrapport, skal bruge ekstra udgifter på en lang transport. Det kan derfor mange gange betale sig, at gøre brug af en bygningssagkyndig i det lokalområde hvor man bor.

Bemærk dertil at ovenstående priser kan være forbundet med usikkerhed, da de er et udtryk for generelle markedspriser. Ønsker du en reel pris på din tilstandsrapport, så får du det nemmest ved at få et tilbud med en pris på din tilstandsrapport.

Ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk kan du både få et tilbud med en pris, samtidig med at 3byggetilbud.dk, vil sørge for at du får tilbud fra bygningssagkyndige i dit lokalområde, noget du får helt gratis og uforpligtende.

Hvorfor du bør få udarbejdet en tilstandsrapport

Ved køb og salg af fast ejendom kan en tilstandsrapport have stor betydning for både køber og sælger, da tilstandsrapporten vil give overblik og klarhed over, hvad det er der reelt set købes og sælges. På den måde kan tilstandsrapporten yde større beskyttelse for både køber og sælger i forbindelse med handlen.

Det er fordelagtigt for både køber og sælger, da køber på den ene side kan få indblik i hvad der købes, og om der er fejl og mangler ved købet som gør, at prisen bør forhandles ned. For sælger giver tilstandsrapporten mulighed for, at sælger kan udbedre eventuelle fejl og mangler inden salget, og derigennem sikre en højere salgspris.

Er der tale om køb og salg af en ejerbolig, såsom enfamiliehuse, ejerlejligheder mv. så har tilstandsrapporten dertil den afgørende rolle, at den er en forudsætning for at køber og sælger kan tegne en ejerskifteforsikring.

En tilstandsrapport er en forudsætning for en ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring har til formål at yde ekstra beskyttelse for både køber og sælger, i forbindelse med køb og salg af en ejerbolig. Adgangen til at tegne en ejerskifteforsikring følger af huseftersynsordningen, og har til formål at beskytte køber og sælger mod, at der viser sig skjulte fejl og mangler på boligen efter salget.

At der er mulighed for at tegne en forsikring mod at der viser sig skjulte fejl og mangler efter salget, er særlig afgørende og fordelagtigt for sælgeren, da det er sælger der bærer det fulde økonomiske ansvar for boligens tilstand, i hele 10 år efter salget og overdragelsen. Ved at tegne en ejerskifteforsikring bliver det muligt for sælger, samt køber, at fraskrive sig det økonomiske ansvar, som bæres i 10 år efter salget og overdragelsen.

Af huseftersynsordningen følger der i tillæg til kravet om en tilstandsrapport, at der samtidig udarbejdes en elinstallationsrapport. At der stilles krav om udarbejdelse af disse rapporter, før der gives adgang til at tegne en ejerskifteforsikring, kommer på baggrund af ønsket om også at beskytte forsikringsselskaberne.

Det er nemlig kun ved skjulte fejl og mangler at en ejerskifteforsikring dækker. Ved skjulte fejl og mangler henvises der til fejl og mangler, der hverken fremgår af boligens tilstandsrapport eller elinstallationsrapport. Det er derfor samtidig vigtigt for forsikringsselskaberne, at rapporterne udarbejdes af fageksperter, og med fagfolk med stor erfaring og uddannelse, for at der afdækkes så mange fejl og mangler som muligt, inden ejerskifteforsikringen tegnes.

Derfor stilles der også store krav til de personer der udarbejder tilstands- og elinstallationsrapporter, der skal være autoriserede bygningssagkyndige eller elinstallatører, og som samtidig skal være godkendt og beskikket af Sikkerhedsstyrelsen.

Se mere om ejerskifteforsikring.

Sådan finder du nemmest en bygningssagkyndig med tilbud på en tilstandsrapport i Roskilde

Det kan ofte være en stor og tidskrævende opgave selv at stå for det opsøgende arbejde, når der skal bestilles håndværkere til opgaver på boligen. For at gøre det nemmere for dig selv at finde en bygningssagkyndig, der er parat til at afgive et tilbud på en tilstandsrapport i Roskilde, kan du med fordel benytte dig af den gratis tjeneste på 3byggetilbud.dk.

På 3byggetilbud.dk kan du få hele tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport i Roskilde, og alt du skal gøre for at modtage din tre tilbud er, at indsende en beskrivelse af din opgave via den gratis opgaveformular på siden, og så vil du modtage dine tre uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport i Roskilde, inden for kun tre arbejdsdage.

Vi anbefaler ikke mindst 3byggetilbud.dk på baggrund af de store økonomiske fordele du opnår, som i tillæg til den gratis tjeneste og tilbud, også hænger sammen med de meget prisvenlige tilbud du vil modtage.

De tre bygnnigssagkyndige som 3byggetilbud.dk vil finde med tilbud på din tilstandsrapport i Roskilde, ved at de er i hård konkurrence med andre bygningssagkyndige om at vinde din opgave. Derfor vil de ofte tilbyde lavere priser og andre gode fordele, i de tilbud de vil afgive på din tilstandsrapport.

Derudover medfølger der en entreprisegaranti på din opgave, når du accepterer et tilbud gennem 3byggetilbud.dk. Entreprisegarantien der medfølger er meget fordelagtig, da den giver dig en økonomisk sikring for, at du får leveret et tilfredsstillende resultat. Der dækkes på op til 35.000 kr. for private, og på op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.