Energimærkning pris

Energimærkning pris – information om priser og fordele ved energimærkning

Det er lovpligtigt at du får energimærket din bolig i forbindelse med et salg, men energimærkningen er samtidig en god mulighed for dig som sælger, til at finde frem til forbedringer i din bolig, som hvis de udbedres, kan føre til en stigning i den endelige salgspris.

Skal du have solgt din bolig og derfor have udarbejdet en energimærkning, så kan du med fordel læse med videre her på siden, hvor du får en masse brugbar viden om energimærkning af din bolig, herunder information om priser og fordele.

Ønsker du allerede nu et tilbud på en energimærkning af din bolig, så anbefaler vi at du får tre gratis og uforpligtende tilbud på en energimærkning på 3byggetilbud.dk. Alt du skal gøre er at indsende en beskrivelse af din opgave, og så vil 3byggetilbud.dk påtage sig ansvaret for, at finde tre tilbud på energimærkning af din bolig inden for tre arbejdsdage.

Energimærkning pris – hvad koster en energimærkning af en bolig

Der er en maksimalt grænse for hvad en energimærkning må koste. Det gælder for de fleste bygninger der er under 300 m2. Følgende er en priserne på bygninger af forskellige størrelse:

  • Bygning på under 100 m2: 6.284 kr. inklusiv moms
  • Bygning på mellem 100-199 m2: 6.915 kr. inklusiv moms
  • Bygning på mellem 200-299 m2: 7.542 kr. inklusiv moms

Bemærk at ovenstående priser er vejledende markedspriser, og samtidig et udtryk for de maksimale priser, og vil derfor vil være forbundet med usikkerhed. Vil du gerne have en reel pris på en energimærkning af din bolig, så kan du med fordel få tre gratis og uforpligtende tilbud med pris på 3byggetilbud.dk.

Hvad er en energimærkning

Energimærket har til formål at give oplysninger om en bygnings energiforbrug. og effektivitet. Det gør det muligt at få indblik i hvor energiøkonomisk bygningen er, og hvad energiforbruget i bygningen vil koste.

En energimærkning er derfor særligt afgørende ved køb og salg af fast ejendom, da det giver køber indsigt i hvad det energiforbruget vil koste. Energimærkningen kan samtidig bruges til at sammenligne forskellige bygningers energiforbrug.

For sælger giver energimærkningen sælger mulighed for, at udbedre anbefalinger til forbedringer inden salget, og dermed opnå en højere salgspris. Energimærkning vil nemlig indeholde disse anbefalinger til, hvordan bygningen kan opnå en bedre energimæssig stand. Det kan være forslag til forbedringer i tagets isolering, udskiftning af vinduer mv.

Energimærkningen angives som en slags varedeklaration, der angiver hvor god en stand bygnings energimæssige tilstand er i. Jo bedre varedeklaration, jo billigere vil energiforbruget være. Der har traditionelt set været givet karakter fra G, der er den dårligste karakter, og op til A, der er den bedste karakter.

På baggrund af at der siden energimærkets indførelse i 1998 er kommet nye bygningstyper og lavenergihuse på markedet, har det været nødvendigt at indføre nye og forbedrede energimærkninger. Disse går fra A2010, til A2015 og A2020.

Energimærkning af din bolig er mange gange lovpligtig

Som køber har du krav på at den bolig du skal købe er energimærket, og det har da heller ikke været muligt siden 2010, at sætte en bolig til salg der ikke har et energimærke. Det gælder dog ikke i tilfælde af, at ejendommen er under 60 m2.

Det følger samtidig deraf at der er krav til ejeren af en bolig om, at boligen energimærkes inden salget, og inden den nye ejer flytter ind. Energimærkning er også lovpligtig ved nybyggeri, hvor energimærkningen ligger til grund den ibrugtagningstilladelse der udstedes af din kommune.

Det er derudover ikke kun som sælger eller ved nybyggeri der er krav om energimærkning, det gælder nemlig også i tilfælde af, at du vil udleje din bolig i mere end 4 uger.

Hvem kan lave en energimærkning af din bolig

Det kræver en beskikket energikonsulent at få udarbejdet en gyldig energimærkning, der skal gennemgå din bygning eller bolig, skrive energirapporten, der efterfølgende indberettes og indsendes til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger.

Der er forskel på hvilken energikonsulent du skal vælge, da energikonsulenten enten vil lave energimærkninger på boliger under 500 m2, eller på boliger og andre bygninger over 500 m2. Det er derfor vigtigt du undersøger størrelsen på din bolig, inden du går på jagt efter en energikonsulent.

Energirapport

Energirapporten er den rapport der udarbejdes af energikonsulenten, under energikonsulentens gennemgang af din bygning eller bolig. Det vil være energirapporten der ligger til grund for den energimærkning, som bygningen eller boligen opnår efter indberetning af energirapporten.

Af energirapporten er der opstillet en række krav og betingelser til energikonsulenten, som skal sikre at alle disse krav og betingelser til energirapporten opfyldes. Energirapporten skal endeligt godkendes af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger, inden at din bygning eller bolig får sin energimærkning.

Se mere om energirapporter.

Hvor længe er din energimærkning gyldig

Et energimærke er gyldigt fra den dag det udstedes af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger, og altså ikke fra den dag energikonsulenten udarbejder energirapporten, eller fra den dag hvor energirapporten indberettes. Energirapporten skal nemlig først endelig godkendes, inden der udstedes et energimærke.

Når energimærket er udstedt har det en gyldighed på 10 år. Dette virker i øvrigt med tilbagevirkende kraft, således at bygninger eller boliger der står noteret, med et energimærke med en gyldighed på under 10 år, stadig vil have en juridisk gyldighed i 10 år.

Det er dertil muligt at genbruge et energimærke, hvilket er særligt fordelagtigt ved salg og køb. Sælges og købes en bygning eller bolig således flere gange inden for de samme 10 år, så vil der er ikke være krav om at der udarbejdes et nyt energimærke. I stedet kan det gamle energimærke benyttes, indtil gyldighed på de 10 år er udløbet.

Du bør i øvrigt være opmærksom på din energimærkning i forbindelse med renoveringer, ombygninger eller andet, hvor der vil være ændringer i din bygning eller boligs energiforbrug. Er der ændringer kan det være nødvendigt med et nyt energimærke.

Hvad er fordelen ved en energimærkning

Der er mange fordele ved en energimærkning, og uanset om du er ejer, sælger eller køber af en bygning eller bolig. Energimærkningen vil nemlig have den fordel, at den giver indsigt og oplysninger om bygningen eller boligens energiforbrug, og hvad energiforbruget koster.

Det kan være afgørende oplysninger for ejeren af en bygning, da der i energimærkningen og den tilhørende energirapport, vil fremgå anbefalinger til forbedringer i energiforbruget. På den måde kan ejeren af en bygning udbedre anbefalingerne, og dermed opnå besparelser på energiforbruget.

Skal ejeren sælge bygningen eller boligen kan energimærkningen også have økonomisk betydning for salgsprisen, da sælgeren ved at forbedre bygningen eller boligens energiforbrug, mange gange vil kunne opnå en højere salgspris.

Energimærkningen er også særligt fordelagtig og afgørende for en køber, da oplysninger i energimærkningen og den tilhørende energirapport, vil give køberen indsigt i hvor stort energiforbruget er, og hvor meget energiforbruget kommer til at koste.

Disse oplysninger kan køber med fordel også benytte til, at sammenligne bygningen eller boligen med andre bygninger og boliger, og derigennem finde frem til de bygninger og boliger, der kommer med de største besparelser på energiforbruget.

Gode råd ved køb og salg af fast ejendom

Det er ikke kun en energimærkning du bør undersøge nærmere, i forbindelse med et køb og salg af en fast ejendom. Der kan nemlig være stor fordel i at få udarbejdet tilstands- og elinstallationsrapporter, der på samme måde som en energirapport, vil give indblik og oplysninger om en bygning eller boligs tilstand.

Oplysningerne der findes i tilstands- og elinstallationsrapporterne, kan ligesom ved energirapporterne, bruges af både en ejer, køber eller sælger af en fast ejendom, til at give mere indsigt i en bygning eller boligs værdi og tilstand, hvilket kan have afgørende betydning under forhandlingerne om bygningen eller boligen.

Det følger dertil af huseftersynsordningen at der stilles krav om, at der udarbejdes både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, før at der kan tegnes en ejerskifteforsiring. Ønsker du derfor at tegne en forsikring på ejerskiftet, vil det i forbindelse med salget eller købet være en forudsætning at der udarbejdes disse rapporter, i tillæg til kravet om energimærkning.

En ejerskifteforsikring kan især være fordelagtig for sælger, da der er sælger der bærer det økonomiske ansvar for, at der ikke viser sig skjulte fejl og mangler i en periode på 10 år efter salget. Ved at tegne en ejerskifteforsikring, bliver det muligt for sælger, og køber, at fraskrive sig dette økonomiske ansvar, der normalvis vil bæres i 10 år efter salget af sælger, og efterfølgende af køberen selv.

Se mere om huseftersynsordningen og ejerskifteforsikring.

Sådan får du et billigt tilbud på energimærkning af din bolig

Du kan nemt og hurtigt benytte dig af den gratis opgaveformular på 3byggetilbud.dk, til at indsende en beskrivelse af din opgave. Så snart 3byggetilbud.dk modtager din opgavebeskrivelse, vil de påtage sig ansvaret for at finde tre tilbud med pris på energimærkning af din bolig inden for tre arbejdsdage.

En af de helt store fordele ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk, er de meget billige tilbud du vil modtage på din energimærkning. De billige tilbud hænger sammen med den store konkurrence, der er om at vinde din opgave. Det vil ofte føre til at du vil modtage meget prisvenlige og fordelagtige tilbud.

Når du accepterer et tilbud gennem 3byggetilbud.dk, vil du derudover opnå den anden store økonomiske fordel, da der medfølger en entreprisegaranti på din opgave. Entreprisegaranti er din økonomiske sikring i tilfælde af fejl og mangler, og dækker på op til 35.000 kr. for private, og op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.

Så nemt får du et billigt tilbud på energimærkning af din bolig:

  1. Indsend en gratis opgavebeskrivelse på 3byggetilbud.dk
  2. Modtag tre uforpligtende tilbud inden for tre arbejdsdage
  3. Accepter dit foretrukne tilbud og kom i gang med det samme