Eleftersyn pris

Eleftersyn pris – information om priser og fordele ved et eleftersyn

Der er store fordele ved at få lavet et eleftersyn af din bolig, hvor du kan få indblik i boligens elinstallationer, og om der er fejl og mangler ved elinstallationerne, herunder fare for stød, brand og ulovlige elinstallationer, som du bør få udbedret.

I forbindelse med køb og salg af en bolig vil et eleftersyn og være en stor fordel, da oplysningerne der fremgår af eleftersynet, kan have afgørende betydning for både køber og sælger. For køber gives der indblik i hvad der reelt set købes, og for sælger gælder det, at eventuelle fejl og mangler kan udbedres inden salg. Dette kan udnyttes til at opnå henholdsvis en lavere købspris og en højere salgspris.

Dertil vil et eleftersyn og den dertilhørende elinstallationsrapport, være en forudsætning for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen har til formål at beskytte både køber og sælger mod, at der viser sig skjulte fejl og mangler på boligens elinstallationer, efter at boligen er overdraget til den nye ejer.

Vil du gerne vide mere om dine muligheder med et eleftersyn, herunder om priser, fordele. forudsætningen for en ejerskifteforsikring, samt hvordan du finder frem til det bedste tilbud på et eleftersyn, så kan du med fordel læse med videre her på siden, hvor vi giver dig alt denne information og mere til.

Du kan også få et tilbud på dit eleftersyn allerede nu, hvor vi anbefaler at få tre gratis tilbud på 3byggetilbud.dk. På 3byggetilbud.dk kan du få meget billige tilbud på dit eleftersyn, ganske gratis og helt uforpligtende, samt mange andre gode fordele.

Eleftersyn pris – hvad koster et eleftersyn

Prisen på et eleftersyn er på alt mellem 1.500-4.000 kr. inklusiv moms. Afgørende for prisen vil ikke mindst være størrelsen, alderen og den generelle tilstand på din bolig.

Dertil kan det være afgørende for prisen, om du finder en elinstallatør til dit eftersyn i dit lokalområde. Skal elinstallatøren komme langvejs fra, kan det have indflydelse på den endelige pris, da elinstallatøren vil hæve prisen for at dække sine udgifter til transporten.

Bemærk dertil at ovenstående priser er vejledende, og at de derfor ikke kan sige noget om, hvad lige præcis dit eleftersyn kommer til at koste. Du får nemmest og bedst en pris på dit eget eleftersyn, ved at få et tilbud af en elinstallatør.

På 3byggetilbud.dk får du både et tilbud med pris på dit eleftersyn, samtidig med at 3byggetilbud.dk, vil sørge for at finde elinstallatører i dit lokalområde, så du sparer penge på merudgifter forbundet med en længere transport.

Alt du skal gøre for at modtage dine tre gratis og uforpligtende tilbud er, at indsende en beskrivelse af dit eleftersyn, og så vil du modtage din tilbud inden for tre arbejdsdage. På den måde slipper du for det opsøgende arbejde, og du får som sagt det hele ganske gratis og uforpligtende.

Hvad er et eleftersyn

Et eleftersyn er en gennemgang af din boligs elinstallationer, hvor der gives overblik over, om der er ulovlige elinstallationer, samt om der er fare for stød og brand. Ved eleftersynets konklusion udarbejdes en elinstallationsrapport, hvori eleftersynets resultat vil fremgå.

For at få udarbejdet en gyldig elinstallationsrapport, vil det være nødvendigt, at den der gennemgår din boligs elinstallationer, er en beskikket elinstallatør af Sikkerhedsstyrelsen, og er ikke mindst afgørende ved køb og salg af ejerboliger.

For selvom et eleftersyn og en dertilhørende elinstallationsrapport ikke er lovpligtig, så vil i praksis være meget sjældent, at køberen ikke stiller krav om at der udarbejdes en elinstallationsrapport. Dette vil mange gange skyldes at der skal tegnes en ejerskifteforsikring, hvor det er en forudsætning at der udarbejdes en elinstallationsrapport.

Et eleftersyn er en forudsætning for en ejerskifteforsikring

Ved køb og salg af ejerboliger gives der via huseftersynsordningen adgang til, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring for både køber og sælger. En ejerskifteforsikring er meget fordelagtig, da den beskytter og giver forsikring mod, at der efter overdragelsen af boligen til den nye ejer, viser sig skjulte fejl og mangler på boligen.

Med skjulte fejl og mangler henvises der til de fejl og mangler på boligen, der på forhånd ikke var kendskab til. Derfor er det nødvendigt med en elinstallationsrapport, til at afgøre og afdække, hvilke fejl og mangler på boligens elinstallationer der foreligger. Det vil herefter udelukkende være fejl og mangler der ikke fremgår af elinstallationsrapporten, der vil være dækket af ejerskifteforsikringen.

Vær iøvrigt opmærksom på, at der i tillæg til kravet om en elinstallationsrapport, også stilles krav om, at der udarbejdes en tilstandsrapport, hvis der skal tegnes en ejerskifteforsikring Dette følger også af huseftersynsordningent. Hvor elinstallationsrapporten giver overblik over boligens elinstallationer, vil tilstandsrapporten give overblik over boligens generelle tilstand.

På samme måde som ved elinstallationsrapporten, vil det udelukkende være de fejl og mangler som ikke fremgår af tilstandsrapporten, der vil være dækket af ejerskifteforsikringen. Ved tilstandsrapporter er det være en beskikket byggesagkyndig, der vil stå for at udarbejde og indberette tilstandsrapporten.

Elinstallationisrapporten og tilstandsrapporten er de to afgørende elementer under huseftersynsordningen, der giver adgang til at der tegnes en ejerskifteforsikring.

Vær derudover også opmærksom på at der er krav om, at der udarbejdes et energimærke på din bolig, hvis du som sælger står overfor et salg. Et energimærke er en ordning der giver overblik over, hvor stort energiforbruget er i en bolig.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på et eleftersyn

Du kan med fordel benytte dig af 3byggetilbud.dk, hvor du kan få tre gratis og uforpligtende tilbud på et eleftersyn, og hvor alt du skal gøre for at modtage dine tilbud er, at benytte den gratis opgaveformular på 3byggetilbud.dk, til hurtigt og nemt at indsende en beskrivelse af dit eleftersyn.

Herefter vil du modtage din tilbud på kun tre arbejdsdage, og slipper dermed for en masse besvær ved, selv at skulle stå for det opsøgende arbejde. Således finder 3byggetilbud.dk tre tilbud til dig på dit eleftersyn helt gratis og uforpligtende.

Du opnår derudover flere andre gode fordele ved at benytte 3byggetilbud.dk, hvor du ikke mindst vil modtage meget billige tilbud på dit eleftersyn. Det gør du på baggrund af den store konkurrence, der er mellem elinstallatørerne om at vinde din opgave, og hvilket ofte vil føre til, at elinstallatørerne sænker deres priser og tilbyder andre gode fordele, i de tilbud de vil afgive på dit eleftersyn.

Derudover medfølger der en økonomisk sikring når du accepterer et tilbud gennem 3byggetilbud.dk, hvor du vil være dækket i tilfælde af fejl og mangler på dit eleftersyn. Det er du med den medfølgende entreprisegaranti, der dækker i tilfælde af fejl og mangler på op til 35.000 kr. for private, og på op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.

Så nemt er det:

  1. Gå til 3byggetilbud.dk
  2. Brug den gratis opgaveformular og indsend en beskrivelse af dit eleftersyn
  3. Modtage tre billige tilbud på et eleftersyn inden for kun tre dage
  4. Vælg og accepter det bedste tilbud på dit eleftersyn
  5. Start på dit eleftersyn med det samme