Billig tilstandsrapport

Billig tilstandsrapport

Leder du efter en bygningssagkyndig der kan lave en billig tilstandsrapport, så kan du med fordel læse med videre her på siden, hvor du får råd og vejledning til hvordan du får en billig tilstandsrapport.

Derudover kan du her på siden også finde en masse brugbar information om tilstandsrapporter, herunder information om priser og fordele, og hvad du kan bruge en tilstandsrapport til.

Ønsker du allerede nu et tilbud med pris på en billig tilstandsrapport, så anbefaler vi at du får tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport hos 3byggetilbud.dk. Alt du skal gøre for at modtage dine tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport, er at indsende en beskrivelse af din opgave via opgaveformularen på 3byggetilbud.dk.

Hvad koster en billig tilstandsrapport

Prisen på en tilstandsrapport svinger meget, og afhænger ikke mindst af størrelsen og alderen på dit hus. Det kan derfor være svært at give en konkret pris på en tilstandsrapport, men det er muligt at se nogle generelle priser på Erhvervsstyrelsens hjemmeside boligejer.dk.

Erhvervsstyrelsen har på deres hjemmeside boligejer.dk givet et estimat på prisen på en tilstandsrapport, en pris de sætter til at være mellem 4.000-10.000 kr.

Prisen på en billig tilstandsrapport vil derfor koste fra omkring 4.000 kr. og op. Er du ude efter en billig tilstandsrapport, bør du derfor ikke give mere end 5.000-6.000 kr. Vær dog opmærksom på at du må forvente en højere pris, jo større og ældre din bygning eller bolig er.

Hvad er en tilstandsrapport

En tilstandsrapport tjener til formål at give en beskrivelse af tilstanden på en bygning. I tilstandsrapporten vil der således fremgå oplysninger om skader på bygningen, herunder oplysninger om mulige skader. Tilstandsrapporten vil altså give overblik over de skader der er på en bygning, med information om alvorligheden ved de enkelte skader.

Tilstandsrapporten vil blandt andet indeholde oplysninger om ødelæggelser og skader som brud, utætheder, råd, deformationer og andre defekter, på gulve, tag, facader og andre bygningsdele. Hver skade der noteres i tilstandsrapporten får en karakter, der har til formål at give besked om hvor alvorlig skaden er. Karakteren der gives er som følger:

  • Sort karakter: Gives ved skader der kræver nærmere undersøgelse
  • Grå karakter: Gives ved skader der ikke har indflydelse på bygningens funktion
  • Gul karakter: Gives ved skader der på længere sigt vil føre til svigt i bygningens funktion
  • Rød karakter: Gives ved skader der på kort sigt vil føre til svigt i bygningens funktion

I tilstandsrapporten skal også mulige skader, samt oplysninger om potentielle farer for personskader, noteres, som eksempelvis kan være manglende rækværk på altaner og trapper.

Det er dog ikke kun den bygningssagkyndige der er ansvarlige for at give information til tilstandsrapporten, da også sælger eller ejer af en bolig skal give information. Bagerst i tilstandsrapporten vil nemlig fremgå en række spørgsmål, som det er sælgers ansvar at besvare. Spørgsmålene kan være mange og forskellige, og kan være alt lige fra spørgsmål om defekter i gulvvarme, til stikkontakter der ikke virker.

På hvilke bygninger og boliger kan man få lavet en tilstandsrapport

Du kan i praksis få lavet en tilstandsrapport over en hvilken som helst bygning eller bolig, men det er dog kun i forbindelse med køb og salg af ejerboliger, at en tilstandsrapport tjener et egentligt juridisk formål. Dette følger af reglerne i huseftersynsordningen og ved ejerskifteforsikring.

Hvad bruges en tilstandsrapport til

Det er især i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, at en tilstandsrapport finder stor anvendelse. En tilstandsrapport vil nemlig være fordelagtig for både køber og sælger, og er dertil et krav i forbindelse med at der tegnes en ejerskifteforsikring.

For køber har tilstandsrapporten den fordel at den giver køber overblik over hvilke skader der er på bygningen, og hvor meget det vil koste at udbedre og renovere på bygningen. For sælger vil tilstandsrapporten være særlig vigtig, da sælger bærer ansvaret for skjulte fejl, mangler og skader på bygningen i 10 år efter salget.

At en tilstandsrapport er særlig vigtigt for sælger følger af den såkaldte huseftersynsordning, der er en ordning der har til formål at beskytte og forsikre sælger mod skjulte fejl og mangler.

Måden hvorpå sælger opnår denne beskyttelse og forsikring, er ved at tegne en såkaldt ejerskifteforsikring. Dette er til klar fordel for sælger, da sælger som nævnt ovenfor bærer det økonomiske ansvar for skjulte fejl og mangler i 10 år efter salget.

En tilstandsrapport er en forudsætning for en ejerskifteforsikring

Da sælger bærer det økonomiske ansvar for skjulte fejl, mangler og skader på bygningen i 10 år efter salget, vil sælgeren af en bygning mange gange vælge at forsikre sig mod, at sådanne skjulte fejl, mangler og skader vil vise sig inden for de 10 år.

Ved ejerboliger, herunder enfamiliehuse, ejerlejligheder, ideelle anparter, sommerhuse og visse typer landejendomme, vil der være mulighed for at tegne en såkaldt ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring har til formål at forsikre sælger økonomisk, i tilfælde af der viser sig skjulte fejl, mangler og skader på den solgte bolig.

Muligheden for at få en ejerskifteforsikring følger af huseftersynsordningen, der består af både en tilstandsrapport, samt en rapport over en boligs elinstallationer, en såkaldt elinstallationsrapport.

Se mere om ejerskifteforsikring.

Elinstallationsrapport

Der er ikke kun krav om at få udarbejdet en elinstallationsrapport, i forbindelse med at du som sælger af din bolig skal have tegnet en ejerskifteforsikring. Der er ligeledes krav om at du får udarbejdet en elinstallationsrapport.

En elinstallationsrapport har mange ligheder med en tilstandsrapport, da en elinstallationsrapport også har til formål at give overblik over en bygning eller en boligs tilstand. Elinstallationsrapporter har dog den forskel, at de udelukkende indeholder oplysninger om tilstanden på en bygnings eller en boligs elinstallationer.

På samme måde som ved tilstandsrapporter, vil elinstallationerne i en bygning eller en bolig blive tildelt karakterer, alt efter hvor alvorlige fejl, mangler eller skaderne er. Karaktererne i elinstallationsrapporter gives efter lovligheden, samt risikoen for stød og brand via en bygnings eller en boligs elinstallationer.

Leder du efter en billig tilstandsrapport i forbindelse med salg af din bolig, og ønsker du at tegne en ejerskifteforsikring, så vil du altså også være påkrævet at få udarbejdet en elinstallationsrapport. Du kan med fordel få et samlet tilbud på både tilstandsrapport, elinstallationsrapport og en ejerskifteforsikring, da du på den måde ofte vil kunne opnå store rabatter.

Se mere om elinstallationsrapporter.

Hvem kan lave en tilstandsrapport

Når du skal have lavet en tilstandsrapport skal du være opmærksom på, at det kun er en bygningssagkyndig der kan udarbejde en tilstandsrapport, i forbindelse med at du skal have tegnet en ejerskifteforsikring, eller af anden årsag skal bruge en gyldig tilstandsrapport.

En bygningssagkyndig er en erfaren fagmand der har byggeteknisk baggrund og uddannelse, og som er blevet beskikket retten til at udarbejde tilstandsrapporter af Sikkerhedsstyrelsen.

Inden du accepterer et tilbud på at få lavet en tilstandsrapport, er det altså vigtigt at du først er helt sikker på, at der er tale om en beskikket bygningssagkyndig.

Hvor længe er en tilstandsrapport gyldig

En tilstandsrapport har en gyldighed på 6 måneder. Der tælles fra den dag hvor den bygningssagkyndige indberetter tilstandsrapporten. Den er altså ikke gyldig fra den dag, hvor den bygningssagkyndige udføre tilstandsrapporten. Den bygningssagkyndige har 14 dage fra gennemtjek af bygning eller bolig, og til den bygningssagkyndige skal have indberettet tilstandsrapporten.

Er din tilstandsrapport ikke længere gyldig i tilfælde af at perioden på de 6 måneder er overskredet, så har du mulighed for at få fornyet din tilstandsrapport. En fornyelse af en tilstandsrapport, er væsentligt billigere end prisen på en helt ny tilstandsrapport.

En førsynsrapport kan være en fordel

Inden du får lavet en tilstandsrapport på din bygning eller bolig, kan det være en fordel først at få lavet en førsynsrapport. En førsynsrapport kommer med en merpris til tilstandsrapporten på 1.000-2.000 kr. men kan hurtigt vise sig at være en god investering.

Med en førsynsrapport vil det nemlig være muligt at få klarhed over hvilke fejl, mangler og skader der er på din bygning eller bolig, og hvad du bør udbedre inden du betaler for en dyrere tilstandsrapport. Vil tilstandsrapporter afsløre større fejl, mangler og skader på dit hus, vil du nemlig både stå med udgiften til at udbedre eventuelle fejl, mangler og skader, samtidig med at du også skal betale for en ny tilstandsrapport.

En førsynsrapport kan være særlig fordelagtigt i de tilfælde, hvor du på forhånd har viden eller mistanke om, at der er fejl, mangler og skader på din bygning eller bolig, men hvor du er usikker på hvad der skal til, for at udbedre de eventuelle fejl, mangler og skader.

Se mere om førsynsrapporter.

Værd at vide ved køb og salg af boliger

Uanset om du er køber eller sælger af en bolig eller bygning, så vil du i det følgende finde brugbare råd og vejledning, i forbindelse med dit køb eller salg af en bolig eller bygning. Vi ser blandt andet nærmere på kravet for energimærkning for sælger, samt på fordelen ved køberrådgivning for køber.

Energimærkning

Hvis du sælger enten en ejerlejlighed, ideel anpart eller et enfamiliehus, så er der lovkrav om at du får energimærket din bolig inden salget. Energimærkningen tjener til formål, at give overblik over en boligs energiforbrug, og i forlængelse deraf, hvor meget energiforbruget i boligen koster.

Energimærkningen gør det nemt for køber at få klarhed over, hvor meget energiforbruget i en bolig koster, og sammenligne boligens energiforbrug med andre boligers. At kende til prisen på energiforbruget i en bolig, er en vigtigt information for købere, da energiforbruget har indflydelse på den endelige og samlede pris på en bolig.

Se mere om energimærkning.

Køberrådgivning

Er du køber af en bolig eller anden bygning kan der være god fordel i, at få køberrådgivning i forbindelse med dit køb. Ved en køberrådgivning kan du få hjælp til en gennemgang af tilstandsrapport og elinstallationsrapport, samt råd og anbefaling til fremtidige forbedringer og renoveringer, herunder prisoverslag, på boligen eller bygningen.

Med en køberrådgivning vil du være bedre sikret mod, at du ikke køber en bolig eller bygning, der indeholder en masse fejl og mangler, og er på den måde bedre sikret at du som køber, får købt den helt rigtige bolig eller bygning.

Se mere om køberrådgivning.

Sådan får du 3 gratis og uforpligtende tilbud på en billig tilstandsrapport

Du får nemmest og hurtigst et tilbud på en billig tilstandsrapport på 3byggetilbud.dk, hvor du faktisk får hele tre gratis og uforpligtende tilbud. Alt du skal gøre er at benytte dig af den gratis opgaveformular på 3byggetilbud.dk, og så vil du modtage dine tre uforpligtende tilbud på en billig tilstandsrapport inden for tre arbejdsdage.

De tre tilbud du vil modtage på en tilstandsrapport kan du med fordel sammenligne, for at finde frem til det bedste og billigste tilbud på en tilstandsrapport. Dertil vil du opnå den store fordel ved at få tre tilbud gennem 3byggetilbud.dk, at de bygningssagkyndige ved de er i konkurrence med andre om at vinde din opgave.

For at vinde din opgave vil de bygningssagkyndige og andre håndværkere på 3byggetilbud.dk, vil de sænke deres priser og tilbyde andre gode fordele i de tilbud de afgiver. Det betyder at de tilbud du modtager mange gange vil være billigere, end de tilbud du ville kunne få andre steder.

Ved at benytte 3byggetilbud.dk vil du modtage tre gratis og uforpligtende tilbud på en billig tilstandsrapport, og alt du skal gøre er at bruge 5 minutter på at indsende en beskrivelse af din opgave.

Når du accepterer et tilbud du har modtaget gennem 3byggetilbud.dk, vil du derudover også få en økonomisk sikring mod fejl og mangler på din opgave, da der medfølger en entreprisegaranti. Entreprisegarantien dækker på ved fejl og mangler på op til 35.000 kr. for private, og op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.

Så nemt kan du få tre gratis og uforpligtende tilbud på en billig tilstandsrapport:

  1. Klik dig ind på 3byggetilbud.dk
  2. Benyt opgaveformularen til at indsende en beskrivelse af din opgave
  3. Modtag tre gratis og uforpligtende tilbud på en billig tilstandsrapport på kun tre arbejdsdage