El tjek pris

El tjek pris – information om priser og fordele

Med et el tjek af din bolig får du en udarbejdet en elinstallationsrapport over din boligs elinstallationer, og får dermed oplysninger og overblik over, hvilke elinstallationer du bør udskifte. Et el tjek vil blandt andet give klarhed over om der er ulovlige elinstallationer, og give elinstallationerne karakterer alt efter, hvor stor risikoen er for stød og brand.

Det vil især være i forbindelse med køb og salg af en bolig, at der kan være stor fordel i et el tjek, da et el tjek som sagt giver indblik i tilstanden på boligens elinstallationer. Dette kan være meget afgørende information for både køber og sælger, og kan have direkte indflydelse på den endelige pris.

Derudover er et el tjek og den dertilhørende elinstallationsrapport, en forudsætning for at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. En ejerskifteforsikring er endnu en stor fordel ved køber og salg af ejerboliger, da den giver adgang til at køber og sælger kan beskytte sig mod, at der viser sig skjulte fejl og mangler på boligen efter overdragelsen til den nye ejer.

Vil du gerne vide mere om dine muligheder og fordelene, samt om el tjek pris, så kan du med fordel læse med her på siden, hvor du finder alt den relevante information du skal bruge, i forbindelse med dit eget el tjek.

Du kan også få et tilbud allerede nu, hvor vi anbefaler at du får tre gratis og uforpligtende tilbud på 3byggetilbud.dk. Det eneste du skal gøre er at indsende en beskrivelse af dit el tjek, og så slipper du for alt det opsøgende arbejde. 3byggetilbud.dk vil nemlig påtage sig alt ansvaret med at finde tre tilbud på et el tjek, som sagt helt gratis og uforpligtende.

El tjek pris – hvad koster et el tjek

Prisen på et el tjek ligger i omegnen af 1.500-4.000 kr. inklusiv moms. Den endelige pris vil ikke mindst afhænge af størrelsen på din bolig, hvor mange elinstallationer der skal undersøges, samt alderen og den generelle tilstand på boligen.

Dertil kan det have indflydelse på prisen, hvis den elinstallatør du benytter dig af, skal komme langvejs fra for at udføre dit el tjek. Der vil i sådanne tilfælde ofte være merudgifter forbundet med, at elinstallatøren skal have dækket sine transportudgifter. Derfor kan det ofte betale sig, at du benytter dig af en elinstallatør i dit lokalområde.

Vi gør i øvrigt opmærksom på at de ovenstående priser er vejledende, og at det er svært at sige noget præcist om, hvor meget lige netop dit el tjek kommer til at koste. Vil du gerne have et mere præcist prisestimat, så får du det bedst ved at få et tilbud med pris på dit el tjek.

På 3byggetilbud.dk får du tre gratis og uforpligtende tilbud med pris på dit el tjek, samtidig med at 3byggetilbud.dk vil sørge for, at der findes en elinstallatør i dit lokalområde. Du skal blot huske at anføre i din opgavebeskrivelse, at du ønsker et tilbud fra en elinstallatør i det lokalområde du bor i.

Hvad er et eltjek

Ved et eltjek vil en elinstallatør gennemgå din boligs elinstallationer, for at afgøre om der er ulovlige elinstallationer, og om der er elinstallationer hvor der er umiddelbar risiko, eller en risiko på sigt, for, at der kan være fare for stød og brand.

For at få lavet et el tjek af din bolig er det nødvendigt, at du benytter dig af en autoriseret, godkendt og beskikket elinstallatør. Det er således kun beskikkede elinstallatører, der har autorisation til at udføre et el tjek, og udarbejde en efterfølgende gyldig elinstallationsrapport.

At få lavet dit el tjek og udarbejdet din elinstallationsrapport af en beskikket elinstallatør, har først og fremmest den fordel, at du er sikret den højest mulige kvalitet. En beskikket elinstallatør er en elinstallatør med stor erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund, og har dertil bestået et obligatorisk kursus for beskikkede elinstallatører.

Et el tjek og en elinstallationsrapport der er udarbejdet af en elinstallatør, har derudover afgørende betydning for, at der ved køb og salg af boligen kan tegnes en ejerskifteforsikring. For at kunne tegne en ejerskifteforsikring, stilles der således krav til, at der udarbejdes en gyldig elinstallationsrapport, der skal være udarbejdet af en beskikket elinstallatør.

Ejerskifteforsikring

Adgangen til at tegne en ejerskifteforsikring følger af huseftersynsordningen, der er en ordning der har til hensigt, at beskytte køber og sælger ved køb og salg af ejerboliger.

Måden hvorpå der ydes beskyttelse er gennem en ejerskifteforsikring, der yder forsikring i tilfælde af, at der efter overdragelsen af boligen til den nye ejer, viser sig skjulte fejl og mangler på boligen.

For at kunne tegne en ejerskifteforsikring følger det af huseftersynsordningen, at der først skal foretages et huseftersyn, der består af henholdsvis en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport.

Disse rapporter har til formål at afdække eksisterende fejl og mangler på boligen, for hvad angår fejl og mangler på elinstallationerne i elinstallationsrapporten, og boligens generelle tilstand i tilstandsrapporten.

Når boligens eksisterende fejl og mangler er blevet afdækket, vil disse blive lagt til grund i den ejerskifteforsikring der tegnes. Det vil således udelukkende være skjulte fejl og mangler der dækkes af ejerskifteforsikringen, det vil sige, de fejl og mangler der viser sig efter overdragelsen af boligen til den nye ejer, og som ikke fremgår af tilstandsrapporten.

Af den årsag er det vigtigt og afgørende for forsikringsselskaberne, at de rapporterne der ligger til grund for ejerskifteforsikringen, er fyldestgørende og får afdækket så mange fejl og mangler som muligt.

Det er på den baggrund at der stilles krav til, at der benyttes godkendte, autoriserede og beskikkede byggesagkyndige og elinstallatører. Det skyldes ganske enkelt, at der er et ønske om at beskytte alle involverede parter i en bolighandel mest muligt, både hvad angår køber og sælger, men også hvad angår forsikringsselskaberne.

Er et el tjek lovpligtigt

Det er ikke lovpligtigt at få et el tjek af boligen, da det er helt frivilligt om man vælger at få lavet et el tjek. Et el tjek kommer dog med store fordele, både som ejer, men især ved køb og salg af boligen.

I praksis vil det også være meget sjældent, at køberen af en bolig ikke beder om et el tjek, inden køber vil underskrive den endelige købekontrakt. Det skyldes ikke mindst kravet om, at der udarbejdes en elinstallationsrapport, hvis køber eller sælger ønsker at tegne en ejerskifteforsikring.

Husk kravet om energimærkning hvis du er sælger af en bolig

Er du sælger af en bolig er det vigtigt at være opmærksom på, at der eksisterer et gyldigt energimærke på den bolig du sælger. Et energimærke giver overblik over boligens energiforbrug, og indeholder derfor afgørende information for køberen.

De fleste boliger vil allerede have et energimærke, ligesom at der stilles krav ved nybyggeri om, at alle nye boliger forsynes med et energimærke. Et energimærke er dog kun gyldigt i 10 år, og er det energimærke derfor ældre end 10 år, skal du i forbindelse med dit boligsalg have lavet et nyt energimærke.

For at få lavet et energimærke er det nødvendigt at få udarbejdet en energirapport. En energirapport udarbejdes af en beskikket energikonsulent. Energirapporten skal efter udarbejdelsen sendes til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger, hvor energirapporten skal endelig godkende, hvorefter boligens tildeles en energimærkning.

Se mere om energimærkning.

Sådan kan du spare penge på dit el tjek

Der er flere måder hvorpå du kan gøre dit el tjek billigere. For det første kan du benytte dig af en elinstallatør i dit lokalområde, og på den måde spare de udgifter væk, der ellers ville være forbundet med elinstallatørens længere transport.

Dertil kan du med fordel undersøge dine muligheder for, at få et samlet tilbud på både et el tjek og dertilhørende elinstallationsrapport, og en tilstandsrapport, da der ofte kan være gode rabatter at opnå på disse samlede tilbud.

Dette vil især være fordelagtigt i forbindelse med et salg af din bolig, da køber ofte vil stille som betingelse for købet, at der først udarbejdes en elinstallationsrapport og en tilstandsrapport.

Der kan også være god fordel i at få flere tilbud på dit el tjek, da du på den måde kan sammenligne de forskellige tilbud på priser og fordele. Ved at sammenligne de forskellige tilbud du modtager, bliver det nemt for dig at vælge det billigste og bedste tilbud, hvilket mange gange kan føre til gode besparelser på dit el tjek.

For at finde de bedste tilbud på dit el tjek, så anbefaler vi at du benytter dig af 3byggetilbud.dk. Her vil du nemlig modtage tre gratis, uforpligtende og ofte meget billige tilbud på dit el tjek.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på dit el tjek

På 3byggetilbud.dk kan du hurtigt og nemt få tre gratis og uforpligtende tilbud på dit el tjek, og hvor alt du skal gøre for at få dine tilbud er, at indsende en beskrivelse af din opgave til 3byggetilbud.dk, hvorefter du vil få dine tilbud inden for tre arbejdsdage.

Du slipper dermed for selv at stå for det opsøgende arbejde, da det er nemt at indsende en opgavebeskrivelse, hvorefter du hurtigt og inden for kun tre arbejdsdage, vil modtage din tre gratis og uforpligtende tilbud på dit el tjek.

Ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk opnår du derudover flere andre gode fordele, der ikke mindst relaterer sig til de prisvenlige tilbud du vil modtage. De elinstallatører der byder på din opgave ved, at de er i hård konkurrence med andre elinstallatører, og vil derfor ofte sænke priser og tilbyde andre gode fordele, i de tilbud de afgiver på dit el tjek.

Når du accepterer et af de prisvenlige og fordelagtige tilbud du vil modtage gennem 3byggetilbud.dk, medfølger der dertil en entreprisegaranti, der dækker i tilfælde af fejl og mangler på dit el tjek. Du vil altså være økonomisk forsikret med den medfølgende entreprisegaranti, der dækker på op til 35.000 kr. for private, og på op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.

Så nemt kan du få 3 gratis tilbud på dit el tjek:

  1. Benyt opgaveformularen på 3byggetilbud.dk og indsend en beskrivelse af dit el tjek
  2. Modtage tre gratis og uforpligtende tilbud på dit el tjek inden for kun tre arbejdsdage
  3. Accepter dit foretrukne tilbud og start med det samme på dit el tjek