Tilstandsrapport København

Tilstandsrapport København – information om priser og fordele

Leder du efter en bygningssagkyndig med et tilbud på en tilstandsrapport af dit hus eller bygning, så er du kommet til det helt rette sted, da du her på siden kan få hele tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport i København.

Der er flere gode grunde til at få udarbejdet en tilstandsrapport, hvor det især er ved tilfælde af køb og salg af fast ejendom, at en tilstandsrapport bliver anvendt. Det skyldes ikke mindst at en tilstandsrapport er en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring ved køb og salg af ejerboliger.

Vil du gerne vide mere om fordelene ved at få udarbejdet en tilstandsrapport, og uanset om du er køber eller sælger under en handel om fast ejendom, så finder du her på siden en masse brugbar information om tilstandsrapporter, herunder om priser og fordele.

Ønsker du allerede nu et tilbud på en tilstandsrapport i København, så anbefaler vi at du får tre gratis og uforpligtende tilbud på din tilstandsrapport, ved at indsende en opgavebeskrivelse til 3byggetilbud.dk. Så snart din opgavebeskrivelse er modtaget, vil du modtage dine tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport inden for tre arbejdsdage.

Tilstandsrapport Købehavn – hvad koster en tilstandsrapport i København

En tilstandsrapport koster mellem 4.000 – 12.000 kr. inklusiv moms. Den endelige pris vil afhænge af en række forhold og faktorer, herunder hvor stor og gammelt dit hus er, men også på den enkelte bygningssagkyndiges priser.

Ved at bestille en tilstandsrapport i København vil konkurrencen ofte være stor, og det vil derfor være nemmere at finde et billigere tilbud på en tilstandsrapport. Din geografiske placering er som sagt ikke det eneste der har indflydelse på prisen, da det især vil være husets størrelse, samt alder og generelle tilstands der vil være afgørende for den endelige pris.

Bemærk at ovenstående priser er et udtryk for vejledende markedspriser, og at priserne derfor vil være forbundet med usikkerhed. Ønsker du en reel pris på en tilstandsrapport i København, så kan du med fordel få tre gratis og uforpligtende tilbud med pris, ved at indsende en beskrivelse af din opgave til 3byggetilbud.dk.

Hvorfor du bør få udarbejdet en tilstandsrapport

Der er flere gode grunde til at du bør få udarbejdet en tilstandsrapport, som ikke mindst gør sig gældende i forbindelse med køb og salg af en fast ejendom. Her vil tilstandsrapporten nemlig give overblik over tilstanden på din bygning der sælges.

Det er fordelagtigt for både køber og sælger, da køber kan få vished om hvad der reelt set købes, mens sælger kan nå at få udbedret skader på bygningen inden salget, som kan sikre sælger en højere salgspris. Omvendt kan køber gøre fejl og mangler gældende, og dermed opnå en lavere købspris.

For sælger er en tilstandsrapport særligt vigtigt i forbindelse med køb og salg af ejerboliger, da det følger af huseftersynsordningen, at før sælger kan tegne en ejerskifteforsikring, så er det en forudsætning at der udarbejdes en tilstandsrapport.

En tilstandsrapport er en forudsætning for en ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er en forsikring på ejerskiftet af en ejerbolig, der dækker i tilfælde af skjulte fejl og mangler på boligen. Denne forsikring er særligt vigtig for sælger, da det er sælger der bærer det økonomiske ansvar for boligens tilstand, i en periode på 10 år efter salget. Ved at tegne en ejerskifteforsikring bliver det muligt for sælger at beskytte sig mod sådanne tilfælde.

At sælger har mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, og derigennem beskytte sig mod det økonomiske ansvar ved skjulte fejl og mangler på boligen, følger af huseftersynsordningen. Af huseftersynsordningen følger en række betingelser, før det bliver muligt for sælger at tegne en ejerskifteforsikring.

For at kunne tegne en ejerskifteforsikring er der krav om, at der udarbejdes en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Ejerskifteforsikringen vil ikke dække fejl og mangler som fremgår af tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, men vil derimod dække i tilfælde af fejl og mangler, som ikke fremgår af tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten.

Da ejerskifteforsikringen kun dækker ved skjulte fejl og mangler som ikke fremgår af tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er det afgørende for forsikringsselskaberne, at tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten afdækker så mange fejl og mangler som muligt.

Derfor er det kun bygningssagkyndige og elinstallatører der er beskikket af Sikkerhedsstyrelsen, der kan udarbejde tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter til brug ved ejerskifteforsikring. Det vil kun være personer med uddannelse og baggrund inden for relevante byggetekniske områder, der bliver beskikket af Sikkerhedsstyrelsen. På den måde sikres den størst mulige ekspertise ved udarbejdelsen af rapporterne.

Se mere om ejerskifteforsikring.

Sådan finder du nemmest en bygningssagkyndig med tilbud på en tilstandsrapport i København

Du finder nemmest en bygningssagkyndig med tilbud på en tilstandsrapport i København, ved at få tre gratis og uforpligtende tilbud på 3byggetilbud.dk. Alt du skal gøre for at få dine tilbud er, at indsende en beskrivelse af din opgave via den gratis opgaveformular på 3byggetilbud.dk, hvorefter du vil modtage din tre uforpligtende tilbud inden for tre arbejdsdage.

Du sparer dermed for det første en masse tid og besvær, da du ikke selv er ansvarlig for at stå for det opsøgende arbejde, med at finde en bygningssagkyndig med et tilbud på en tilstandsrapport. Du overlader nemlig alt ansvaret med at finde en bygningssagkyndig til 3byggetilbud.dk.

Faktisk vil du få hele tre tilbud fra bygningssagkyndige i København, som du herefter kan sammenligne på priser og fordele, for på den måde at finde frem til det bedste tilbud på en tilstandsrapport i København.

Når du modtager dine tre gratis og uforpligtende tilbud vil du i tillæg til ovenstående fordele, samtidig opnå flere gode økonomiske fordele, der for det første relaterer sig til de meget prisvenlige tilbud du vil modtage. De bygningssagkyndige vil nemlig være i stor konkurrence med hinanden om at vinde din opgave, hvilket ofte vil føre til at de sænker deres priser og tilbyder andre gode fordele, i de tilbud de vil afgive på din tilstandsrapport.

Ved at accepterer et tilbud på en tilstandsrapport gennem 3byggetilbud.dk, vil du derudover være økonomisk sikret, i tilfælde af at du ikke får leveret et tilfredsstillende resultat. Der medfølger nemlig en entreprisegaranti der i tilfælde af fejl og mangler, dækker på op til 35.000 kr. for private, og op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.