Tilstandsrapport Næstved

Tilstandsrapport Næstved – information om priser og fordele

Leder du efter en bygningssagkyndig med et tilbud på en tilstandsrapport i Næstved, så giver vi dig her på siden brugbar viden til, hvordan du finder frem til det bedste og billigste tilbud på en tilstandsrapport.

Du finder også en masse generel information om tilstandsrapporter, hvor vi blandt andet ser på priser og fordele, samt tilstandsrapportens rolle ved køb og salg af fast ejendom. Det vil især være ved køb og salg af ejerboliger, at en tilstandsrapport kan være af afgørende betydningen, hvilket ikke mindst følger af, at en tilstandsrapport er en forudsætning for at tegne en ejerskifteforsikring.

Vil du gerne vide mere om dine muligheder og fordelene med en tilstandsrapport, så læs med fordel med videre her på siden.

Ønsker du allerede nu et tilbud på en tilstandsrapport, så finder du nemmest en bygningssagkyndig med et tilbud på en tilstandsrapport i Næstved. ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk. Her kan du indsende en gratis opgavebeskrivelse, hvorefter du modtager tre uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport inden for tre arbejdsdage.

Tilstandsrapport Næstved – hvad koster en tilstandsrapport i Næstved

En tilstandsrapport vil normalvis koste mellem 4.000 – 12.000 kr. Det er ikke mindst afgørende for den endelige pris hvor stort og hvor gammelt dit hus er, samt af hvor du bor i landet. Prisen vil nemlig stige jo længere den bygningssagkyndige skal køre for at nå frem til opgaven.

Derfor betaler det sig at finde din bygningssagkyndige i dit lokalområde. På den måde vil den bygningssagkyndige ikke skulle bruge penge på en lang transport og køretur, som i sidste ende havde betydet en højere pris på din tilstandsrapport.

Bemærk i øvrigt at de ovenstående priser er et udtryk for vejledende markedspriser, og at de derfor kan være forbundet med usikkerhed. Ønsker du en mere reel pris på din tilstandsrapport, så får du det nemmest ved at få et tilbud med pris.

Ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk kan du gratis få tre uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport i Næstved, hvor 3byggetilbud.dk vil påtage sig ansvaret med at finde de bygningssagkyndige til med et tilbud på din opgave. På den måde finder du en bygnnigssagkyndig i dit lokalomåde, samtidig med at du får et tilbud med pris på din tilstandsrapport.

Hvorfor du bør få udarbejdet en tilstandsrapport

Der er flere fordele for både køber og sælger af en ejerbolig ved at få udarbejdet en tilstandsrapport, da den kan afsløre afgørende oplysninger om boligens tilstand, der kan have betydning for den endelige købs- og salgspris.

For køber vil en tilstandsrapport give overblik over hvad der reelt set købes, og i hvilken tilstand boligen reelt set er. Med disse oplysninger i baghånden kan køber gøre indsigelse i købsprisen under forhandlinger, og på den måde få forhandlet købesummen ned.

For sælger gælder der de samme fordele, da sælger også vil have mulighed for at få overblik over boligens tilstand, inden at boligen sælges og overdrages til køber. På den måde får sælger mulighed for at udbedre eventuelle fejl og mangler på boligen inden salget, og som ellers ville have haft værdiforringende betydning for den endelige salgspris.

En tilstandsrapport er en forudsætning for en ejerskifteforsikring

Som sælger af en ejerbolig er det sælgeren der står med det økonomiske ansvar for boligens tilstand, i en periode på 10 år efter salget. For sælger kan det derfor ofte være en rigtig god økonomisk ide, at tegne en såkaldt ejerskifteforsikring.

Med en ejerskifteforsikring bliver det muligt for sælger, samt køber, at få forsikring mod, at der efter salget viser sig skjulte fejl og mangler. En ejerskifteforsikring giver altså sælger af en ejerbolig mulighed for, at sælger kan fraskrive sig det økonomiske ansvar, som sælger normalvis vil bære i 10 år efter salget.

For at kunne tegne en ejerskifteforsikring er det en forudsætning, at der først udarbejdes en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten formål er at afdække eksisterende fejl og mangler på boligen, som enten er, eller kan antages at blive i fremtiden, værdiforringende for boligens værdi. Ejerskifteforsikringen vil herefter dække over fejl og mangler, der viser sig efter salget, og som ikke fremgår af tilstandsrapporten.

Da ejerskifteforsikringen dækker over fejl og mangler der ikke fremgår af tilstandsrapporten, er det vigtigt for forsikringsselskaberne, at de personer der udarbejder tilstandsrapporterne, har de nødvendige kompetencer og erfaring der skal til, for at afsløre så mange fejl og mangler som muligt.

Af den årsag stilles der store krav til de personer der udarbejder tilstandsrapporter, der skal have stor byggeteknisk erfaring og uddannelse, og som samtidig skal være godkendt og beskikket af Sikkerhedsstyrelsen.

Se mere om ejerskifteforsikring.

Sådan finder du nemmest en bygningssagkyndig med tilbud på en tilstandsrapport i Næstved

Det finder nemmest og hurtigst en bygningssagkyndig med tilbud på en tilstandsrapport i Næstved, ved at indsende en gratis opgavebeskrivelse via opgaveformularen på 3byggetilbud.dk. Så snart 3byggetilbud.dk modtager din opgavebeskrivelse, vil de inden for tre arbejdsdage sætte dig i kontakt med tre bygningssagkyndige i Næstved, som alle vil afgive et uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport.

Du slipper dermed for en at bruge en masse tid og besvær, på selv at skulle stå for det opsøgende arbejde med at finde en bygningssagkyndig, men opnår samtidig flere andre gode fordele når du benytter dig af 3byggetilbud.dk.

For det første vil de tilbud du vil modtage være meget prisvenlige, hvilket hænger sammen med den store konkurrence om at vinde din opgave. De bygningssagkyndige ved nemlig de er i konkurrence med hinanden, hvilket ofte vil få dem til at sænke deres priser i de tilbud de afgiver, og vil mange gange også tilbyde andre gode fordele.

For det andet medfølger der en entreprisegaranti når du accepterer et tilbud gennem 3byggetilbud.dk, der dækker i tilfælde af fejl og mangler på din opgave. Entreprisegarantien er din økonomiske sikring mod at du får leveret et tilfredsstillende resultat, og dækker på op til 35.000 kr. for private, og op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.

Du opnår altså mange gode fordele ved at benytte dig af 3byggetilbud.dk, hvor du både vil modtage prisvenlige tilbud, være forsikret med den medfølgende entreprisegaranti, slippe for alt besværet ved det opsøgende arbejde, og du får det alt sammen helt gratis og uforpligtende.