Huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen – tilstandsrapport, elinstallationsrapport og ejerskifteforsikring

Huseftersynsordningen er en ordning der har til formål at beskytte købere og sælgere af ejerboliger, mod at der efter opstår problemer med fysiske og skjulte fejl og mangler på ejerboligen efter overdragelsen.

Det følger af lovgivning at sælger bærer det økonomiske ansvar, i tilfælde af at der opstår problemer med fysiske og skjulte fejl og mangler på ejerboligen efter overdragelsen. Dette ansvar bærer sælger i 10 år efter salget og overdragelsen.

For at give sælger beskyttelse og forsikring mod sådanne tilfælde, giver huseftersynsordningen mulighed for, at sælger kan tegne en såkaldt ejerskifteforsikring, der netop har til formål at give sælger økonomisk forsikring, i tilfælde af at der opstår problemer med fysiske og skjulte fejl og mangler på ejerboligen efter overdragelsen.

Før det bliver muligt for sælger at tegne en ejerskifteforsikring, er det nødvendigt for sælger at få udarbejdet både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Her på siden finder du mere information om huseftersynsordningen, tilstandsrapporter, elinstallationsrapporter og ejerskifteforsikring, som du med fordel kan udnytte og gøre brug af i forbindelse med salg af din egen bolig.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport har til formål at give overblik og en beskrivelse af en bygning eller en boligs tilstand, og udføres af en af Sikkerhedsstyrelsen beskikket bygningssagkyndig. Det er den bygningssagkyndiges ansvar i tilstandsrapporten, at indføre oplysninger om skader og mulige skader på en bygning eller en bolig.

Den bygningssagkyndige vil give skader og mulige skader karakterer, alt efter hvor alvorlige skaderne er. Den mindst alvorlige karakter gives ved mulige skader der bør undersøges nærmere, og går derefter fra skader der ikke har indflydelse på en bygnings funktion, til skader der på længere sigt vil føre til skader på en bygning, og til den mest alvorlige karakter, ved skader der på kort sigt vil føre til svigt i en bygnings funktion.

Dertil skal den bygningssagkyndige også indføre oplysninger om mulige farer i bygningen, hvor der er risiko for personskader. Det kan eksempelvis være risikoen for fald fra altaner grundet manglende rækværk.

Endeligt har sælger eller ejer af en bolig eller bygning også selv ansvar, for at indføre en række oplysninger i tilstandsrapporten. I tilstandsrapporten vil der nemlig være en række spørgsmål, som det er sælgeren eller ejerens ansvar at besvare. Disse spørgsmål vil være centreret omkring mindre vigtige defekter i bygningen eller boligen, eksempelvis om defekte termostater eller gulvvarme.

Det er især ved køb og salg af boliger at tilstandsrapport er særligt anvendt, da tilstandsrapporten som nævnt ovenfor, er en forudsætning for at sælger kan tegne en ejerskifteforsikring. Samtidig er tilstandsrapporten en stor fordel for køber, da den giver indblik i hvad det er der reelt set købes.

Tilstandsrapporten udgør den ene halvdel af huseftersynsordningen, der også inkluderer krav om en elinstallationsrapport, og som nævnt er en forudsætning for, at en sælger af en ejerbolig kan tegne en ejerskifteforsikring.

Se mere om tilstandsrapporter.

Elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport tjener det samme formål som en tilstandsrapport, nemlig at give overblik og oplysninger, om fejl, mangler, skader og risiko ved en bygning eller en bolig. Elinstallationsrapporter vil dog udelukkende undersøge en bygning eller en boligs elinstallationer.

På samme måde som i tilstandsrapporten vil der blive givet karakterer i elinstallationsrapporter. De mindst alvorlige karakterer gives ved elinstallationer der bør undersøges nærmere, og ved ulovlige elinstallationer. De mere alvorlige karakterer gives ved elinstallationer, hvor der er risiko for stød og i værste tilfælde brand.

Elinstallationsrapporten udgør den anden halvdel af huseftersynsordningen, der sammen med tilstandsrapporten, der er den første halvdel af huseftersynsordningen, giver adgang for sælger af en ejerbolig til at tegne en ejerskifteforsikring.

Se mere om elinstallationsrapporter.

Ejerskifteforsikring

Da du som sælger af en ejerbolig bærer det økonomiske ansvar for boligens tilstand, i 10 år efter du har solgt din bolig, så kan du som sælger have stor fordel og gavn af huseftersynsordningen. Det skyldes at huseftersynsordningen giver adgang til, at sælger af en ejerbolig kan tegne en ejerskifteforsikring.

En ejerskifteforsikring er en beskyttelse af både køber og sælger, og er en forlængelse af loven om forbrugersikkerhed ved køb og salg af fast ejendom. Ved at tegne en ejerskifteforsikring bliver sælger fritaget for det ansvar sælger bærer, i forhold til at være økonomisk ansvarlig for skjulte fejl og mangler på den solgte bolig i 10 år efter salget og overdragelsen.

Se mere om ejerskifteforsikring.

En førsynsrapport kan være en fordel

Inden du får udarbejdet en tilstandsrapport, der godt kan være en høj udgift, kan der være fordel i først at få udarbejdet en førsynsrapport. Prisen på en førsynsrapport er væsentlig lavere end prisen på en tilstandsrapport, omend den kommer med en umiddelbar ekstra udgift, da udgiften til førsynsrapporten vil være et tillæg til udgiften for tilstandsrapporten.

Det kan dog hurtigt vise sig at være en god investering, da førsynsrapporten kan afdække og afslører væsentlige mangler og skader på din bolig, som skal udbedres inden et salg kan komme på tale. Får du først denne information efter at have betalt for en fuld tilstandsrapport, så vil du alligevel skulle udbedre disse væsentlige mangler og skader på din bolig, hvorefter du vil have en udgift til endnu en tilstandsrapport.

Ved at få lavet en førsynsrapport slipper du altså potentielt for ekstra store udgifter. At få lavet en førsynsrapport kan derfor være særlig fordelagtigt, i de tilfælde hvor du som sælger ved eller har en stor mistanke om, at der er væsentlige fejl og mangler på din bolig.

Se mere om førsynsrapporter.

Krav om energimærkning af din bolig før du sælger

Er den bolig du sælger enten en ejerlejlighed, en ideel anpart eller et enfamiliehus, så gælder der lovkrav om, at du som sælger får lavet en energimærkning, inden du sælger og overdrager boligen til køberen.

Energimærkningen har til formål at give overblik over energiforbruget i en bolig, og giver køber adgang til at sammenligne prisen på opvarmning og andet energiforbrug, en information køber kan bruge til at sammenligne med andre interessante boliger.

Se mere om energimærkning.

Hvilke udgifter er forbundet med tilstandsrapport, elinstallationsrapport og ejerskifteforsikring

Der er en række udgifter forbundet med udarbejdelsen af tilstandsrapport og elinstallationsrapport, samt når der tegnes en ejerskifteforsikring.

For en tilstandsrapport vil prisen være i omegnen af 4.000-10.000 kr. alt afhængig af husets størrelser, alder med mere. For elinstallationsrapporten vil prisen være i omegnen af 2.000-3.000 kr.

Endeligt er der prisen på en ejerskifteforsikring, der er en væsentlig større udgift en tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten. Prisen på en ejerskifteforsikring kan være fra alt mellem 10.000 kr. og op over 100.000 kr.

Spar penge ved at få et samlet tilbud på både tilstandsrapport og elinstallationsrapport

Det er muligt at spare gode penge ved at finde et firma der både tilbyder udarbejdelse af tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter. Ved at kombinere de to ydelser vil firmaet kunne tilbyde de samlede ydelser til en lavere pris, sammenlignet med at skulle lave ydelserne hver for sig.

Står du overfor et salg af din bolig hvor du gerne vil have tegnet en ejerskifteforsikring, kan du altså spare op til mange tusinde kroner ved at få et enkelt firma, til at stå for at lave både din tilstandsrapport og din elinstallationsrapport. Herefter kan du frit vælge en virksomhed der tilbyder en ejerskifteforsikring.

Ønsker du et samlet tilbud på en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, så finder du nemmest en byggesagkyndig med et samlet tilbud på 3byggetilbud.dk, hvor du faktisk får hele tre gratis og uforpligtende tilbud på en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Alt du skal gøre er at indsende en beskrivelse af din opgave, og så vil du modtage dine tre gratis og uforpligtende tilbud inden for tre arbejdsdage.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på tilstandsrapport og elinstallationsrapport

Du kan som sagt spare gode penge ved at få et samlet tilbud på både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. På 3byggetilbud.dk kan du helt gratis få hele tre uforpligtendende tilbud, på en samlet opgave bestående af en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

Alt du skal gøre er at anvende den gratis opgaveformular på 3byggetilbud.dk, hvor du nemt og hurtigt kan indsende en beskrivelse af din opgave. Herefter påtager 3byggetilbud.dk sig ansvaret med at finde tre bygningssagkyndige, der inden for tre arbejdsdage vil give et samlet tilbud på både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport.

Der er flere gode grunde til vi anbefaler at du får tre tilbud hos 3byggetilbud.dk, der for det første er helt gratis, og som dertil vil spare dig for en masse tid og besvær, da du ikke selv skal stå for at finde en bygningssagkyndig med et tilbud.

Derudover vil du opnå den klare økonomiske fordel når du modtager tilbud gennem 3byggetilbud.dk, at de tilbud du modtager ofte vil være meget prisvenlige og fordelagtige. Det hænger sammen med at de bygningssagkyndige ved de er i hård konkurrence med andre om at vinde din opgave, hvilket vil få dem til at sænke deres priser og tilbyde andre gode fordele.

Du vil også have stor fordel af den medfølgende entreprisegaranti, der dækker økonomisk i tilfælde af fejl og mangler på din opgave. Entreprisegarantien dækker ved fejl og mangler på op til 35.000 kr, for private, og op til 100.000 kr. for foreninger og erhverv.